2020-2021 навчальний рік

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 Право третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОНП «Освітні, педагогічні науки» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка з використанням технічних засобів відеозв’язку

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм «Дошкільна освіта та Початкова освіта», «Дошкільна освіта» підготовки фахівців другого рівня вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»

Програма on-line роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка у період з 01.03.2021 до 03.03.2021.

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка у період з 17.02.2021 по 19.02.2021 року освітньої програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» (ID у ЄДЕБО 17352, процедура №1750) за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (справа №166/АС-21)

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «014 Середня освіта» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти освітньої програми «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

2019-2020 навчальний рік

Програма акредитаційної експертизи ОПП Право

Програма акредитаційної експертизи ОПП Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка освітньої програми «Дошкільна освіта та Початкова освіта»

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти (ID у ЄДЕБО 25357) у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті ім. Володимира Винниченка

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку за спеціальністю «014 Середня освіта» освітньої програми «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» (ID у ЄДЕБО 17372) за першим рівнем вищої освіти

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Програма проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку освітньої програми «Середня освіта (Хімія та Біологія)

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» підготовки магістрів за спеціальністю 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизиз використанням технічних засобів відеозв’язкуосвітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)»

Програма роботи експертної групи щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Правоохоронна діяльність» за другим рівнем вищої освіти