2020-2021 н.р.

Рішення про акредитацію освітньої програми "Право" за спеціальністю 081 Право (доктор філософії) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Освітні, педагогічні науки" за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (доктор філософії) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Дошкільна освіта" за спеціальністю 012 Дошкільна освіта другий (магістерський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Дошкільна освіта та Початкова освіта" за спеціальністю 012 Дошкільна освіта другий (магістерський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії другий (магістерський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Середня освіта(Географія) та краєзнавчо-туристична робота" за спеціальністю 014 Середня освіта перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)" за спеціальністю 015 Професійна освіта перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

2019-2020 н.р.

Рішення про акредитацію освітньої програми "Дошкільна освіта та Початкова освіта" за спеціальністю 012 Дошкільна освіта другий (магістерський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Право" за спеціальністю 081 Право другий (магістерський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Середня освіта(Географія) та краєзнавчо-туристична робота" за спеціальністю 014 Середня освіта другий (магістерський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Фізична культура і спорт" за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт другий (магістерський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота" за спеціальністю 014 Середня освіта за спеціалізацією 014.07 Географія перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії другий (магістерський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Правоохоронна діяльність" за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність другий (магістерський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рішення про акредитацію освітньої програми "Середня освіта (Хімія та Біологія)" за спеціальністю 014 Середня освіта за спеціалізацією 014.06 Хімія перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка