2021 рік 

 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 03 вересня 2021 року, протокол № 52, Про переведення на державну основу студентів пільгових категорій денної форми здобуття ступеня бакалавра (на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. Про переведення на державну основу студентів пільгових категорій денної форми здобуття ступеня бакалавра (на базі молодшого спеціаліста) за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
  3. Про переведення на державну основу студентів пільгових категорій денної форми здобуття ступеня магістра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 31 серпня 2021 року, протокол № 51, Про зарахування вступників за результатами конкурсного відбору, які до 01 вересня 2021 року виконали вимоги для зарахування на 1 курс денної форми здобуття освіти за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 113 Прикладна математика, 032 Історія та археологія, 011 Освітні, педагогічні науки, 081 Право, 014 Середня освіта (фізика), 035 Філологія. Про зарахування вступників за результатами конкурсного відбору, які до 01 вересня 20201року виконали вимоги для зарахування на 1 курс заочної форми здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 035 Філологія, 081 Право.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 28 серпня 2021 року, протокол № 50, Про допуск до участі в конкурсному відборі осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), за денною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. Про допуск до участі в конкурсному відборі осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), за заочною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 27 серпня 2021 року, протокол № 49, Про затвердження результатів вступних іспитів зі спеціальності від 27серпня 2021 року осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі за денною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. Про затвердження результатів вступних іспитів зі спеціальності від 27 серпня 2021 року осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі за заочною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 26 серпня 2021 року, протокол № 48, Про затвердження результатів додаткового вступного іспиту зі спеціальності 035 Філологія від 26серпня 2021 року особи, яка здобула ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі за заочною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія. Про затвердження результатів вступного іспиту зі спеціальності 081 Право від 26серпня 2021 року особи яка здобула ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі за заочною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 19 серпня 2021 року, протокол № 47, Про затвердження результатів вступних іспитів з філософії від 19 серпня 2021 року осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі за денною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. Про затвердження результатів вступних іспитів з філософії від 19 серпня 2021 року осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі за заочною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 18 серпня 2021 року, протокол № 46, Про переведення на державну основу студентів пільгових категорій денної форми здобуття ступеня бакалавра (на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. Про переведення на державну основу студентів пільгових категорій заочної форми здобуття ступеня бакалавра ( на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 17 серпня 2021 року, протокол № 45, Про зарахування на комерційну форму навчання за результатами конкурсного відбору на навчання осіб, які вступають на 2,3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра за іншою спеціальністю осіб, які здобули такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.Про зарахування на комерційну форму навчання за результатами конкурсного відбору на навчання осіб, які вступають на 2,3 курси заочної форми здобуття ступня бакалавра за іншою спеціальністю осіб, які здобули такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. Про зарахування на контракт за результатами конкурсного відбору на навчання осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси заочної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. Про затвердження результатів вступних іспитів з іноземної мови від 17 серпня 2021 року осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі за денною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. Про затвердження результатів вступних іспитів з іноземної мови від 17 серпня 2021 року осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі за заочною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 14 серпня 2021 року, протокол № 44, Про зарахування на контракт за результатами конкурсного відбору на навчання осіб, які вступають на 1курс денної форми здобуття ступня бакалавра на основі ПЗСО відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року. Про зарахування на контракт за результатами конкурсного відбору на навчання осіб, які вступають на 1курс заочної форми здобуття ступня бакалавра на основі ПЗСО відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 13 серпня 2021 року, протокол № 43, Про зарахування на навчання студентами 1 курсу денної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб; Про зарахування на навчання студентами 1 курсу заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб; Про допуск до складання фахових вступних випробувань осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі за денною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 014 Середня освіта (фізика), 032 Історія та археологія, 035 Філологія, 081 Право, 113 Прикладна математика, відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про допуск до складання фахових вступних випробувань осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі за заочною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 081 Право,035 Філологія відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 серпня 2021 року, протокол № 42, Про зарахування на навчання студентами 1 курсу денної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти державного бюджету; Про зарахування на навчання студентами 1 курсу заочної форми здобуття освітнього ступеня магістра за кошти державного бюджету; Про затвердження результатів додаткових вступних іспитів осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю для участі у конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 081 Право, 113 Прикладна математика; Про затвердження результатів додаткових вступних іспитів осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю для участі у конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції заочної форми навчання зі спеціальності 035 Філологія.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 10 серпня 2021 року, протокол №40, Про зарахування на контракт за результатами конкурсного відбору на навчання осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про зарахування на контракт за результатами конкурсного відбору на навчання осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси заочної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про допуск до складання додаткових вступних іспитів осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю для участі у конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 081 Право, 113 Прикладна математика; Про допуск до складання додаткових вступних іспитів осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю для участі у конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції заочної форми навчання за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 09 серпня 2021 року, протокол № 39, Про виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за державним замовленням, вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на 1 курс денної форми здобуття ступеня магістра відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2021 року; Про виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за державним замовленням, вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на 1 курс заочної форми здобуття ступеня магістра відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 09 серпня 2021 року, протокол № 38, Про зарахування за результатами конкурсного відбору на навчання осіб, які вступають на 1курс денної форми здобуття ступня бакалавра на основі ПЗСО відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про зарахування на бюджет за результатами конкурсного відбору на навчання осіб, які вступають на 1курс заочної форми здобуття ступня бакалавра на основі ПЗСО відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про рекомендацію до зарахування осіб, які вступають на 2 та 3 курси денної форми (комерція) здобуття ступня бакалавра за іншою спеціальністю осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про рекомендацію до зарахування осіб, які вступають на 2 та 3 курси заочної форми (комерція) здобуття ступня бакалавра за іншою спеціальністю осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 06 серпня 2021 року, протокол №37, Про зарахування на бюджет за результатами конкурсного відбору на навчання осіб, які вступають на 1курс денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 05 серпня 2021 року, протокол №36, Про затвердження результатів реєстрації осіб для участі в спеціально організованій сесії Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 03 серпня 2021 року, протокол № 35, Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб вступників на 1 курс денної форми здобуття ступеня магістра відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2021 року; Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб вступників на 1 курс заочної форми здобуття ступеня магістра відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 03 серпня 2021 року, протокол № 34, Про рекомендацію до зарахування осіб, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми (комерція) здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про рекомендацію до зарахування осіб, які вступають на 1, 2 та 3 курси заочної форми (комерція) здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 02 серпня 2021 року, протокол № 33 Про рекомендація до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця держбюджету осіб, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступеня магістра відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2021 року; Про рекомендація до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця держбюджету осіб, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступеня магістра відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 30 липня 2021 року, протокол № 32, Про результати фахових вступних випробувань осіб, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про результати фахових вступних випробувань осіб, які вступають на 1, 2 та 3 курси заочної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 30 липня 2021 року, протокол № 31 Про допуск до участі в конкурсному відборі осіб, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступеня магістра відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2021 року; Про допуск до участі в конкурсному відборі осіб, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступеня магістра відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 29 липня 2021 року, протокол № 30, Про допуск до фахових вступних випробувань осіб, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про допуск до фахових вступних випробувань осіб, які вступають на 1, 2 та 3 курси заочної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 29 липня 2021 року, протокол № 29(ІІ) , Про результати фахових іспитів від 29 липня 2021 року осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 017 Фізична культура і спорт, 112 Статистика, 122 Комп’ютерні науки, 052 Політологія, 262 Правоохоронна діяльність, 024 Хореографія, 053 Психологія, 231 Соціальна робота, 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 29 липня 2021 року, протокол № 29(І), Про допуск до фахових іспитів від 29 липня 2021 року осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 017 Фізична культура і спорт, 112 Статистика, 122 Комп’ютерні науки, 052 Політологія, 262 Правоохоронна діяльність, 024 Хореографія, 053 Психологія, 231 Соціальна робота, 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 28 липня 2021 року, протокол № 28(ІІ), Про затвердження результатів вступного іспиту з іноземної мови (англійської або німецької) від 21 липня 2021 року осіб, що претендують на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про результати вступних випробувань осіб пільгових категорій, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 28 липня 2021 року, протокол № 28(І), Про допуск до вступного іспиту з іноземної мови (англійської або німецької) від 28 липня 2021 року осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року (без ЗНО).
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 27 липня 2021 року, протокол № 27(ІІ), Про результати додаткових вступних іспитів від 27 липня 2021 року для участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра осіб, які подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання на спеціальність 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво).
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 27 липня 2021 року, протокол № 27(І), Про допуск до складання додаткових вступних іспитів від 27 липня 2021 року для участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра осіб, які подали заяви на конкурсні пропозиції денної та заочної форми навчання на спеціальність 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво).
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 26 липня 2021 року, протокол № 26(ІІ), Про результати вступних випробувань осіб пільгових категорій, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 26 липня 2021 року, протокол № 26(І), Про допуск до вступних випробувань осіб пільгових категорій, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про допуск до участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» в ЦДПУ ім. В. Винниченка від 26 липня 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 24 липня 2021 року, протокол № 25, Про допуск до участі в конкурсному відборі, вступних іспитів, творчих заліків та творчих конкурсів осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про допуск до участі в конкурсному відборі, вступних іспитів, творчих заліків та творчих конкурсів осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс заочної форм здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 23 липня 2021 року, протокол № 24, Про результати складання творчих конкурсів із фізичної культури, хореографії та образотворчого мистецтва (ІV потік, 22 та 23 липня 2021 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про результати складання творчих заліків із фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтв (23 липня 2021 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 23 липня 2021 року, протокол № 23, Про допуск від 23 липня 2021 року до участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2021 року осіб, що вступають на навчання на спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 017 Фізична культура і спорт, 112 Статистика, 122 Комп’ютерні науки, 052 Політологія, 262 Правоохоронна діяльність, 024 Хореографія, 053 Психологія, 231 Соціальна робота, 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 22 липня 2021 року, протокол № 22, Про допуск до складання творчих конкурсів із фізичної культури, хореографії та образотворчого мистецтва (ІV потік, 22 та 23 липня 2021 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про допуск до складання творчих заліків із фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтв (23 липня 2021 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 22 липня 2021 року, протокол №21 (ІІ), Про результати фахових іспитів від 22 липня 2021 року осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 017 Фізична культура і спорт, 112 Статистика, 122 Комп’ютерні науки, 052 Політологія, 262 Правоохоронна діяльність, 024 Хореографія, 053 Психологія, 231 Соціальна робота, 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 22 липня 2021 року, протокол №21 (І), Про допуск до фахових іспитів від 22 липня 2021 року осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 017 Фізична культура і спорт, 112 Статистика, 122 Комп’ютерні науки, 052 Політологія, 262 Правоохоронна діяльність, 024 Хореографія, 053 Психологія, 231 Соціальна робота, 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 21 липня 2021 року, протокол № 20(ІІ), Про затвердження результатів вступного іспиту з іноземної мови (англійської або німецької) від 21 липня 2021 року осіб, що претендують на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 21 липня 2021 року, протокол № 20 (І), Про допуск до вступного іспиту з іноземної мови (англійської або німецької) осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (ОКР спеціаліста) відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року (без ЗНО).
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 21 липня 2021 року, протокол № 19, Про допуск до участі в конкурсному відборі, вступних іспитів, творчих заліків та творчих конкурсів осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про допуск до участі в конкурсному відборі, вступних іспитів, творчих заліків та творчих конкурсів осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс заочної форм здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про формування рейтингових списків абітурієнтів, які мають однаковий конкурсний бал.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 20 липня 2021 року, протокол №18 (ІІ), Про затвердження результатів додаткових вступних іспитів від 20 липня 2021 року для участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю осіб, які подали заяви на конкурсні пропозиції денної та заочної форми навчання на спеціальності 122 Комп’ютерні науки, 024 Хореографія, 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво).
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 20 липня 2021 року, протокол № 18 (І), Про допуск до додаткових вступних іспитів від 20 липня 2021 року для участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю осіб, які подали заяви на конкурсні пропозиції денної та заочної форми навчання на спеціальності 122 Комп’ютерні науки, 024 Хореографія, 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); Про допуск до участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» в ЦДПУ ім. В. Винниченка від 20 липня 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 16 липня 2021 року, протокол №17, Про допуск до участі в конкурсному відборі, вступних іспитів, творчих заліків та творчих конкурсів осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про допуск до участі в конкурсному відборі, вступних іспитів, творчих заліків та творчих конкурсів осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс заочної форм здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 13 липня 2021 року, протокол № 16(ІІ), Про затвердження результатів творчих заліків від 13 липня 2021 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти; Про затвердження результатів творчих конкурсів з образотворчого мистецтва, хореографії та фізичної культури (ІІІ потік, 12-13 липня 2021 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія та 017 Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 13 липня 2021 року, протокол № 16(І), Про допуск до складання творчих заліків із образотворчого та музичного мистецтва та фізичної культури осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 липня 2021 року, протокол № 15, Про допуск до складання творчих конкурсів із фізичної культури, хореографії та образотворчого мистецтва (ІІІ потік, 12 та 13 липня 2021 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 09 липня 2021 року, протокол № 14, Про затвердження результатів вступних іспитів з математики, що складали особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на основі вступних іспитів (згідно з розділом VІІІ «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Правил прийому), відповідно до абзаца четвертого та чотрирнадцятого пункту 1 розділу V «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання» Правил прийому.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 липня 2021 року, протокол № 13 Про затвердження результатів вступних іспитів з біології та англійської мови, що складали особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на основі вступних іспитів (згідно з розділом VІІІ «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Правил прийому), відповідно до абзаца четвертого та чотрирнадцятого пункту 1 розділу V «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання» Правил прийому.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 07 липня 2021 року, протокол № 12 Про затвердження результатів творчого конкурсу з хореографії та фізичної культури (ІІ потік, 05-06 липня липня 2021 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 024 Хореографія та 017 Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про затвердження результатів вступних іспитів із історії України та фізики, що складали особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на основі вступних іспитів (згідно з розділом VІІІ «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Правил прийому), відповідно до абзаца четвертого та чотрирнадцятого пункту 1 розділу V «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання» Правил прийому.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 06 липня 2021 року, протокол № 11 (ІІ) Про затвердження результатів творчого конкурсу з образотворчого мистецтва (ІІ потік, 05 липня 2021 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про затвердження результатів вступних іспитів з української мови та літератури та української мови, що складали особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на основі вступних іспитів (згідно з розділом VІІІ «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Правил прийому), відповідно до абзаца четвертого та чотрирнадцятого пункту 1 розділу V «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання» Правил прийому.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 06 липня 2021 року, протокол № 11 (І) Про допуск до складання вступних іспитів, осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форм навчання здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року; Про допуск до складання творчих конкурсів із образотворчого мистецтва та хореографічного мистецтва осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 02 липня 2021 року, протокол № 10(ІІ) Про затвердження результатів творчих конкурсів з хореографії, образотворчого мистецтва та фізичного виховання (І потік, 01 та 02 липня 2021 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія та 017 Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 02 липня 2021 року, протокол № 10(І)  Про допуск до складання творчих заліків із фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтва (02 липня 2021 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 01 липня 2021 року, протокол № 9 Про допуск до складання творчих конкурсів із фізичної культури, хореографії та образотворчого мистецтва (І потік, 01 та 02 липня 2021 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2021 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 25 червня 2021 року, протокол №8-а Про затвердження результатів творчих заліків від 25 червня 2021 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 25 червня 2021 року, протокол № 8 Про допуск до складання творчих заліків від 25 червня 2021 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 28 травня 2021 року, протокол № 7-а Про затвердження результатів творчих заліків від 28 травня 2021 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 28 травня 2021 року, протокол № 7 Про допуск до складання творчих заліків від 28 травня 2021 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 05 травня 2021 року, протокол № 6 Про затвердження програми фахового вступного іспиту з політології для вступу на магістратуру на спеціальність 052 Політологія.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 30 квітня 2021 року, протокол № 5-а  Про затвердження результатів творчих заліків від 30 квітня 2021 року  осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 30 квітня 2021 року, протокол № 5 Про допуск до складання творчих заліків від 30 квітня 2021 року  осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 26 березня 2021 року, протокол № 4 Про допуск до складання творчих заліків від 26 березня 2021 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 26 березня 2021 року, протокол № 4-а Про затвердження результатів творчих заліків від 26 березня 2021 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 22 березня 2021 року, протокол № 3 Про затвердження програм вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2021 році.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 01 березня 2021 року, протокол № 2 Про затвердження персонального складу структурних підрозділів приймальної комісії на 2021 рік.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 26 лютого 2021 року, протокол № 1 Про допуск до складання творчих заліків осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 26 лютого 2021 року, протокол № 1-а Про затвердження результатів творчих заліків осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

 

2020 рік 

 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 30 жовтня 2020 року, протокол № 47 Про переведення на державну основу студентів пільгових категорій денної форми здобуття ступеня бакалавра (на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії від 30 вересня 2020 року, протокол № 46,
  • Зарахування на 1 курс денної форми здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року (донабір).
  • Зарахування на 1 курс заочної форми здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року (донабір).
 • Рішення приймальної комісії від 29 вересня 2020 року, протокол № 45 (ІІ),
  • Затвердження результатів фахових іспитів від 29 вересня 2020 року осіб, що претендують на участь додатковому конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року, Добір.
  • Допуск до участі в додатковому конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» в ЦДПУ ім. В. Винниченка від 29 вересня 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії від 29 вересня 2020 року, протокол № 45 (І), про допуск до фахових іспитів від 29 вересня 2020 року для участі в додатковому конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 053 Психологія; 073 Менеджмент; 231 Соціальна робота; 262 Правоохоронна діяльність відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року (добір).
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 5 вересня 2020 року, протокол № 44 Про переведення на державну основу студентів пільгових категорій денної форми здобуття ступеня бакалавра (на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
  Про переведення на державну основу студентів пільгових категорій денної форми здобуття ступеня бакалавра (на базі молодшого спеціаліста) за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Про переведення на державну основу студентів пільгових категорій денної та заочної форми здобуття ступеня магістра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії від 25 вересня 2020 року, протокол № 43 (ІІ), про затвердження результатів єдиного вступного випробування з іноземної (англійської) мови від 25 серпня 2020 року осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форми здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю (без ЗНО) до ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії від 25 вересня 2020 року, протокол № 43 (І), про допуск до складання вступного іспиту з іноземної (англійської) мови від 25 вересня 2020 року осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форми здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (спеціаліста) за неспорідненою спеціальністю (без ЗНО) до ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 5 вересня 2020 року, протокол № 42 Про зарахування осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра за кошти фізичних або/та юридичних осіб за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 5 вересня 2020 року, протокол № 41 Про переведення на державну основу студентів пільгових категорій денної форми здобуття ступеня бакалавра (на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Про переведення на державну основу студентів пільгових категорій заочної форми здобуття ступеня бакалавра ( на базі ПЗСО) за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 14 вересня 2020 року, протокол № 40,
  • Зарахування на 1 курс денної форми здобуття ступеня магістра (комерція) осіб, що виконали вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року.
  • Зарахування на 1 курс заочної форми здобуття ступеня магістра (комерція) осіб, що виконали вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 вересня 2020 року, протокол № 39,
  • Зарахування на 1 курс денної форми здобуття ступеня магістра (комерція) осіб, що виконали вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року.
  • Зарахування на 1 курс заочної форми здобуття ступеня магістра (комерція) осіб, що виконали вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 11 вересня 2020 року, протокол № 38,
  • Зарахування на 1 курс денної форми здобуття ступеня магістра (бюджет) осіб, що виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року.
  • Зарахування на 1 курс заочної форми здобуття ступеня магістра (бюджет) осіб, що виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 07 серпня 2020 року, протокол № 37 Про зарахування осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра за кошти фізичних або/та юридичних осіб за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Про зарахування осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступня бакалавра за кошти фізичних або/та юридичних осіб за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 вересня 2020 року, протокол № 36, "Рекомендація до зарахування на контракт за результатами конкурсного відбору осіб, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступеня магістра на спеціальність 081 «Право».
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 7 вересня  2020 року, протокол № 35 Про зарахування осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра за кошти фізичних або/та юридичних осіб за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Про зарахування осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступня бакалавра за кошти фізичних або/та юридичних осіб за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Про зарахування осіб, які вступають на денну форму навчання здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст або бакалавра за іншою спеціальністю за кошти фізичних або/та юридичних осіб за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Про зарахування осіб, які вступають на заочну форму навчання здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст або бакалавра за іншою спеціальністю за кошти фізичних або/та юридичних осіб за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 5 вересня  2020 року, протокол № 34  Про зарахування на місця державного замовлення осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Про зарахування на місця державного замовлення осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Про зарахування на місця державного замовлення осіб, які вступають на денну форму навчання здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Про зарахування на місця державного замовлення осіб, які вступають на заочну форму навчання здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В.  Винниченка від 03 вересня 2020 року, протокол № 33,
  • Рекомендація до зарахування на контракт за результатами конкурсного відбору осіб, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступеня магістра.
  • Рекомендація до зарахування на контракт за результатами конкурсного відбору осіб, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступеня магістра.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 31 серпня 2020 року, протокол № 32 (ІІ),
  • затвердження результатів складання вступних іспитів та допуск до конкурсного відбору осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форм навчання здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
  • рекомендація до зарахування осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форм навчання здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 31 серпня 2020 року, протокол № 32 (І),
  • рекомендація до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця держбюджету осіб, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступеня магістра
  • рекомендація до зарахування за результатами конкурсного відбору на місця держбюджету осіб, які вступають на 1 курс заочної форми здобуття ступеня магістра
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 5 вересня  2020 року, протокол № 31
  • Про допуск до участі в конкурсному відборі осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), за денною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (фізика), 011 Освітні, педагогічні науки, 032 Історія та археологія, 035 Філологія відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
  • Про допуск до участі в конкурсному відборі осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), за заочною формою здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 081 Право, 014 Середня освіта (фізика) відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 26.08.2020, протокол № 30 (ІІ),
  • затвердження результатів складання вступних іспитів осіб, які вступають на 1курс денної та заочної форм навчання здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
  • затвердження результатів фахових іспитів від 26 серпня 2020 року осіб, що претендують на участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) у ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 26.08.2020, протокол № 30 (І), «Допуск до фахових іспитів від 26 серпня 2020 року осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 112 Статистика; 122 Комп’ютерні науки; 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 053 Психологія; 073 Менеджмент; 231 Соціальна робота; 024 Хореографія; 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року».
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 25 серпня 2020 року, протокол № 29 (ІІ),
  • затвердження результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови від 25 серпня 2020 року осіб, що претендують на участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" в ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
  • затвердження результатів вступного іспиту з іноземної (англійської) мови від 25 серпня 2020 року осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форми здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю (без ЗНО) до ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
  • затвердження результатів фахових іспитів від 25 серпня 2020 року осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) та 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література).
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 25 серпня 2020 року, протокол № 29 (І),
  • допуск до складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови від 25 серпня 2020 року осіб, які претендують на участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" в ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
  • допуск до складання вступного іспиту з іноземної (англійської або німецької) мови від 25 серпня 2020 року осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форми здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю (без ЗНО) до ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року.
  • допуск до участі у фахових іспитах від 25 серпня 2020 року осіб, що претендують на участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра за спеціальностями 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) та 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література).
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 22 серпня 2020 року, протокол № 28,
  • затвердження результатів фахових вступних іспитів від 20-21 серпня 2020 року та допуск до участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузі знань 01 Середня освіта/Педагогіка відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В.Винниченка 2020 року
  • допуск до участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» в ЦДПУ ім. В. Винниченка від 22 серпня 2020 року
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 22 серпня 2020 року, протокол № 27 (І) про «Затвердження результатів творчих конкурсів із хореографії та фізичного виховання (ІV потік, 21 та 22 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра (комерційна форма) за спеціальностями: 024 Хореографія та 017 Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Затвердження результатів творчих заліків з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та фізичного виховання осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра (комерційна форма) за спеціальностями 014.12 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 014.11 Середня освіта (Фізична культура) відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Про затвердження результатів складання вступних іспитів, осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форм навчання здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року, протокол № 27 (ІІ) Про допуск до участі в конкурсному відборі, вступних іспитів, творчих заліків та творчих конкурсів осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної форми здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Про допуск до участі в конкурсному відборі, вступних іспитів, творчих заліків та творчих конкурсів осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс заочної форм здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року, протокол № 27 (ІІІ) Про допуск до фахових вступних випробувань осіб, які вступають на 1, 2 та 3 курси денної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Про допуск до фахових вступних випробувань осіб, які вступають на 1, 2 та 3 курси заочної форми здобуття ступня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 21 серпня 2020 року, протокол № 26 «Про допуск до складання вступних іспитів, осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форм навчання здобуття ступня бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року. Про допуск до складання творчих конкурсів та заліків із фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтва (21-22 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 20 серпня 2020 року, протокол № 25 (ІІ),
  • про затвердження результатів фахових вступних іспитів від 20 серпня 2020 року для участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 112 Статистика, 122 Комп’ютерні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент, 231 Соціальна робота, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії, 024 Хореографія, 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року
  • про затвердження результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійської або німецької)  від 20 серпня 2020 року осіб, які беруть участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра за здобутим ступенем бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в ЦДПУ ім. В. Винниченка на спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 20 серпня 2020 року, протокол № 25 (І) - про допуск до фахових іспитів від 20 серпня 2020 року осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 112 Статистика; 122 Комп’ютерні науки; 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 053 Психологія; 073 Менеджмент; 231 Соціальна робота; 024 Хореографія; 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 19 серпня 2020 року, протокол № 24,
  • затвердження результатів фахових іспитів від 19 серпня 2020 року осіб, що вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 021 Середня освіта (Англійська мова і література) та 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література)
  • затвердження результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійської або німецької)  від 19 серпня 2020 року осіб, які беруть участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в ЦДПУ ім. В. Винниченка на спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія); 011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 014.13 Середня освіта (Образотворче мистецтво) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 18 серпня 2020 року, протокол № 22,
  • про затвердження результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійської або німецької) від 18 серпня 2020 року осіб, що претендують на участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в ЦДПУ ім. В. Винниченка на спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова та література; 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 011 Освітні вимірювання; 014.04 Середня освіта (Математика); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
  • про допуск до участі у фахових іспитах від 19 серпня 2020 року осіб, що претендують на участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра  в ЦДПУ ім. В. Винниченка за спеціальностями 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) та 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література) 
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 17 серпня 2020 року, протокол № 21 (ІІ),
  • затвердження результатів фахового іспиту з основ правоохоронної діяльності від 17 серпня 2020 року для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»
  • затвердження результатів вступних іспитів з історії України, що складали особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на основі вступних іспитів
  • допуск до складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови осіб, які вступають на 1 курс для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" в ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 17 серпня 2020 року, протокол № 21 (І) - допуск до фахового іспиту з основ правоохоронної діяльності від 17 серпня 2020 року для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) відповідно до конкурсних пропозицій ЦДПУ ім. В. Винниченка 2020 року за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 14 серпня 2020 року, протокол № 20 (ІІ)
  • затвердження результатів іспиту з української мови осіб, які вступають на 1 курс заочної форм здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до ЦДПУ ім. В. Винниченка виключно за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
  • затвердження результатів додаткових фахових вступних випробувань від 14 серпня 2020 року осіб, що беруть участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю в ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
  • затвердження результатів вступного іспиту з іноземної (англійської або німецької) мови від 14 серпня 202  року осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форми здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю (без ЗНО) до ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
  • допуск до участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» в ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 14 серпня 2020 року, протокол № 20 (І)
  • допуск до складання вступних іспитів осіб, які вступають на 1 курс заочної форм здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до ЦДПУ ім. В. Винниченка виключно за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
  • допуск до складання додаткових фахових вступних випробувань від 14 серпня 2020 року осіб, що претендують на участь у конкурсному відборі на здобуття ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю в ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
  • допуск до складання вступного іспиту з іноземної (англійської або німецької) мови від 14 серпня 2020 року осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форми здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю (без ЗНО) до ЦДПУ ім. В. Винниченка відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 серпня 2020 року, протокол № 19 (ІІ), –
  • допуск до складання творчих заліків із фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтва (12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
  • затвердження результатів творчих конкурсів із хореографії та фізичного виховання (ІІІ потік, 11 та 12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями: 024 Хореографія та 017 Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 12 серпня 2020 року, протокол № 19 (І), – «Допуск до складання творчих заліків із фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтва (12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року»
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 11 серпня 2020 року, протокол № 18, – «Допуск до складання творчих конкурсів із фізичної культури та хореографії (ІІІ потік, 11 та 12 серпня 2020 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року»
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 10 серпня 2020 року, протокол № 17 “Допуск до складання додаткових вступних іспитів осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю для участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії та подали заяви на конкурсні пропозиції денної форми навчання за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Фізика)”
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 10 серпня 2020 року, протокол № 17 «Допуск до участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка»
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 07 серпня 2020 року, протокол № 16 «Допуск до складання творчих конкурсів від 07 серпня 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти»
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 06-07 серпня 2020 року, протокол № 15 (І) «Допуск до складання творчих конкурсів від 06-07 серпня 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти» та протокол № 15 (ІІ) «Затвердження результатів творчих конкурсів від 06-07 серпня 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти»
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 05 серпня 2020 року, протокол № 14 (І) «Допуск до складання творчих конкурсів від 05 серпня 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти» та протокол № 14 (ІІ) «Затвердження результатів творчих конкурсів від 05 серпня 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти»
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 04 серпня 2020 року, протокол № 13 (І) «Допуск до складання творчих конкурсів від 04 серпня 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти» та протокол № 13 (ІІ) «Затвердження результатів творчих конкурсів від 03 та 04 серпня 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти»
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 03 та 04 серпня 2020 року, протокол № 12 (І) «Допуск до складання творчих конкурсів від 03 та 04 серпня 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти» та протокол № 12 (ІІ) «Затвердження результатів творчих конкурсів від 03 та 04 серпня 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти»
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 31 липня 2020 року, протокол № 11 (І) «Допуск до складання творчих заліків від 31 липня 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти» та протокол № 11 (ІІ) «Затвердження результатів творчих заліків від 31 липня 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти»
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 24 липня 2020 року, протокол № 10 (І) «Допуск до складання творчих заліків від 24 липня 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти» та протокол № 10 (ІІ) «Затвердження результатів творчих заліків від 24 липня 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти»
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 20 липня 2020 року, протокол № 9 «Реєстрація вступників для проходження творчих заліків, для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року; реєстрація вступників (пільгових категорій) для складання вступних іспитів, для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на базі ПЗСО відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року; затвердження порядку складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови засобами дистанційної освіти (Moodle) для магістрів педагогічних спеціальностей»
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 01 липня 2020 року, протокол № 8 (І) «Допуск до складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови осіб, які вступають на 1 курс для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), для участі в конкурсному відборі відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року» та протокол № 8 (ІІ) «Затвердження результатів Єдиного вступного іспиту з іноземної мови від 01липня 2020 року вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для участі в конкурсному відборі для здобуття ступня магістра відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року»
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 25 червня 2020 року, протокол № 7 "Затвердження результатів додаткових фахових вступних випробувань від 25 червня 2020 року, що проводяться ЦДПУ ім. В. Винниченка, вступників для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2020 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 червня 2020 року, протокол № 6 «Про реєстрацію для складання вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра, за визначеними Умовами прийому спеціальностями."
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 18 травня 2020 року протокол № 5 "Про затвердження Порядку оцінювання вступних іспитів вступників при вступі до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на основі повної загальної середньої освіти в 2020 році".
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 23 березня 2020 року, протокол № 4 "Затвердження програм вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 28 лютого 2020 року (16:00) , протокол № 3-а "Затвердження результатів творчих заліків від 28 лютого 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 28 лютого 2020 року (11:00) , протокол № 3 "Допуск до складання творчих заліків від 28 лютого 2020 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 24 лютого 2020 року, протокол № 2 "Затвердження персонального складу структурних підрозділів приймальної комісії на 2020 рік"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 27 січня 2020 року, протокол № 1 "Затвердження структури приймальної комісії  (Додаток1) з відповідним перерозподілом завдань і функцій між її структурними підрозділами"

2019 рік

 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 23 липня 2019 року, протокол № 28 "Про допуск до участі в конкурсному відборі осіб , які вступають на навчання за денною та заочною формами здобуття ступня бакалавра за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 22 липня 2019 року, протокол № 27 "Про результати вступних іспитів з математики та географії від 22 липня 2019 року,  творчих заліків від 22 липня 2019 року, осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 22 липня 2019 року, протокол № 26 "Про допуск до складання творчих заліків від 22 липня 2019 року, осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 19 липня 2019 року, протокол № 25 "Про результати вступних іспитів з англійської мови та біології від 19 липня 2019 року, IV потоку творчих конкурсів від 18 та 19 липня 2019 року, осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 18 липня 2019 року, протокол № 24 "Про результати вступних іспитів з історії України та фізики від 18 липня 2019 року, осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 17 липня 2019 року, протокол № 23 "Про результати співбесіди та вступних іспитів з української мови та літератури від 17 липня 2019 року, осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 17 липня 2019 року, протокол № 22 "Про допуск до складання вступних випробувань осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 15 липня 2019 року, протокол № 21 "Про допуск до участі в конкурсному відборі, вступних іспитів, творчих заліків та творчих конкурсів осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс денної та заочної форм здобуття ступня бакалавра та вступних випробувань на магістратуру за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 липня 2019 року, протокол № 20 "Про результати творчих конкурсів з фізичної культури, хореографії та образотворчого мистецтва (ІІІ потік, 08 та 09 липня 2019 року)  осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 липня 2019 року, протокол № 19 "Про допуск до складання творчих конкурсів з фізичної культури, хореографії та образотворчого мистецтва (ІІІ потік, 08 та 09 липня 2019 року)  осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 05 липня 2019 року, протокол № 18 "Про затвердження результатів творчого конкурсу з фізичної культури (ІІ потік, 04 та 05 липня 2019 року) та творчих конкурсів з хореографії та образотворчого мистецтва (ІІ потік, 03 та 04 липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 04 липня 2019 року, протокол № 17 "Про затвердження результатів творчого конкурсу з фізичної культури (І потік, 02 та 03 липня 2019 року) та допуск до складання творчого конкурсу з фізичної культури (ІІ потік, 03 та 04 липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 03 липня 2019 року, протокол № 16 "Про затвердження результатів творчих конкрсів з хореографії та образотворчого мистецтва (І потік, 01 та 02 липня 2019 року) та допуск до складання творчих конкурсів з хореографії та образотворчого мистецтва (ІІ потік, 03 та 04 липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 02 липня 2019 року, протокол № 15 "Про допуск до складання творчого конкурсу з фізичної культури (І потік, 02 та 03 липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 01 липня 2019 року, протокол № 14 "Про допуск до складання творчих конкурсів з хореографії та образотворчого мистецтва (І потік, 01 та 02 липня 2019 року) осіб з повною загальною середньою освітою, які вступають на 1 курс для здобуття ступня бакалавра за спеціальностями 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 024 Хореографія відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 27 червня 2019 року, протокол № 13 "Про затвердження нової редакції Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 21 червня 2019 року (16:00), протокол № 12-а "Затвердження результатів творчих заліків від 21 червня 2019 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 21 червня 2019 року (11:00), протокол № 12 "Допуск до складання творчих заліків від 21 червня 2019 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 04 червня 2019 року, протокол № 11 "Про реєстрацію для складання вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за визначеними Умовами прийому спеціальностями"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 31 травня 2019 року, протокол № 10 "Затвердження результатів додаткових фахових вступних випробувань від 30 травня 2019 року, що проводяться ЦДПУ ім. В. Винниченка, вступників для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 30 травня 2019 року, протокол № 9 "Затвердження результатів додаткових фахових вступних випробувань від 29 травня 2019 року, що проводяться ЦДПУ ім. В. Винниченка, вступників для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 29 травня 2019 року, протокол № 8 "Про реєстрацію для складання вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра, за визначеними Умовами прийому спеціальностями"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 24 травня 2019 року (16:00), протокол № 7-а "Затвердження результатів творчих заліків від 24 травня 2019 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 24 травня 2019 року (11:00), протокол № 7 "Допуск до складання творчих заліків від 24 травня 2019 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 26 квітня 2019 року (16:00), протокол № 6-а "Затвердження результатів творчих заліків від 26 квітня 2019 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 26 квітня 2019 року (11:00), протокол № 6 "Допуск до складання творчих заліків від 26 квітня 2019 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 29 березня 2019 року, протокол № 5 "Затвердження програм вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 22 березня 2019 року (16:00) , протокол № 4-а "Затвердження результатів творчих заліків від 22 березня 2019 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 22 березня 2019 року (11:00) , протокол № 4 "Допуск до складання творчих заліків від 22 березня 2019 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 22 лютого 2019 року (16:00) , протокол № 3-а "Затвердження результатів творчих заліків від 22 лютого 2019 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 22 лютого 2019 року (11:00) , протокол № 3 "Допуск до складання творчих заліків від 22 лютого 2019 року осіб для вступу на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 18 лютого 2019 року, протокол № 2 "Затвердження персонального складу структурних підрозділів приймальної комісії на 2019 рік"
 • Рішення приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка від 24 січня 2019 року, протокол № 1 "Затвердження структури приймальної комісії з відповідним перерозподілом завдань і функцій між її структурними підрозділами"

2018 рік

2017 рік