img 3n img 4n img 5n n11n22n33n44img 6n    img 11n img 19n

Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

  • зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу;
  • участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту, можливість подання оцінок з інших предметів, ніж встановлено цим Порядком

Форма дистанційної реєстрації на ІНДИВІДУАЛЬНУ УСНУ СПІВБЕСІДУ

 

Категорії спеціальних умов вступу та документи для їх підтвердження (бакалавр на основі 11 класів, бакалавр на основі молодшого спеціаліста)

Мої дії щодо вступу до закладу вищої освіти (ЗВО), якщо я належу до категорії:

Особа з інвалідністю внаслідок війни

Проходить вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди (творчого конкурсу) в ЗВО та в разі позитивної оцінки рекомендується до зарахування на бюджет.

«Чорнобилець»

Проходить вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди (творчого конкурсу) в ЗВО та в разі позитивної оцінки рекомендується до зарахування на бюджет.

Маю інвалідність і неспроможний відвідувати заклад освіти

Особа проходить вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди (творчого конкурсу) в ЗВО та в разі позитивної оцінки рекомендується до зарахування на бюджет.

Учасник Революції Гідності /

Учасник бойових дій

Бере участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або ЗНО 2019-2021 років /НМТ 2022 року в межах квоти-1 на місця державного замовлення.

Отримав/ла відмову в реєстрації для участі в ЗНО через неможливість створення особливих умов

Особа бере участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або ЗНО 2019-2021 років /НМТ 2022 року в межах квоти-1 на місця державного замовлення (за умови подання до приймальної комісії медичного висновку за формою 086-3/о, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти, скріплений печаткою та підкріплений протоколом Комісії).

Отримав/ла відмову участі в НМТ через наявність захворювання або патологічного стану і відсутність організаційно-технологічних можливостей

Особа бере участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або ЗНО 2019-2021 років /НМТ 2022 року в межах квоти-1 на місця державного замовлення (за умови подання до приймальної комісії медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов проходження НМТ та відповідного підтвердження УЦОЯО про неможливість їх створення.

Дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування

Може вступати до ЗВО в межах квоти-1, але тільки за результатами НМТ / ЗНО 2019-2021 років.

Проживаю або задекларований (зареєстрований) на особливо небезпечній території

Особа бере участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра:

– на основі ПЗСО – за результатами індивідуальної усної співбесіди або НМТ 2022 року в межах квоти-2 на місця державного замовлення. Творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди для цієї категорії вступників проводяться дистанційно за їх зверненням.

– на основі МС/ МБ/ФМБ – особи, що претендують на місця державного замовлення за результатами ЗНО 2019–2021 років можуть використати оцінки з будь-якого предмету як другого (квота-2), а на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб – за результатами індивідуальної усної співбесіди замість НМТ.

Проживаю на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або переселився з неї після 01 січня 2022 року

Особа бере участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди або НМТ 2022 року в межах квоти-2 на місця державного замовлення. Творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди для цієї категорії вступників проводяться дистанційно за їх зверненням.

Здобув/ла повну загальну середню освіту за кордоном у період між 1 вересня 2021 року та 30 листопада 2022 року

Особа вступає до ЗВО за результатами вступних іспитів для іноземців /або НМТ / ЗНО 2019-2021 років Увага! Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі на місця держбюджету лише в разі вступу за НМТ / ЗНО.

 

Коефіцієнти та додаткові бали

Що таке сільський коефіцієнт, хто має на нього право та як ним скористатися?

Сільський коефіцієнт (СК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, які зареєстровані в селах та в рік вступу отримали повну загальну середню освіту в закладі освіти, що знаходиться на території села. СК дорівнює 1,02 (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка та спеціальностей галузі знань 21 “Ветеринарна медицина”); 1.00 – в інших випадках. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання. Приймальна комісія здійснює перевірку застосування СК відповідно до довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року №207), поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішення і вносить інформацію до ЄДБО /аба електронного витягу, сформованого на порталі «Дія» про зареєстроване місце проживання / або паперового додатка, який видавався разом з ID-карткою з накладеним КЕПом. 

УВАГА! СК при вступі на здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та МС/МБ/ФМБ у 2022 році не застосовується.

Що таке регіональний коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Регіональний коефіцієнт (РК) для ЦДПУ ім. В. Винниченка у 2022 році не застосовується.

Що таке галузевий коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Галузевий коефіцієнт (ГК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, що обиратимуть спеціальності з особливою підтримкою держави. 

ГК дорівнює:1,02 – для поданих заяв із пріоритетністю 1 і 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), що передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Застосовується автоматично та не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

Якщо я брав/ла участь в олімпіадах чи спортивних змаганнях, чи маю я якісь переваги під час вступу?

Зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника:

·      особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України).

Нараховуються додаткові 10 балів за особливі успіхи (ОУ):

·      призерам та переможцям чемпіонатів Європи та Світу (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт;

·      призерам  (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у рік вступу з базових предметів, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Важливо! Інформація про вас має бути внесена в базу ЄДЕБО, яка має “ідентифікувати” вашу належність до вказаної категорії під час внесення даних вступника в особистому електронному кабінеті.

Зверніть увагу! Після подачі ПЕРШОЇ електронної заяви буде неможливо підтвердити/спростувати вашу належність до вказаної вище категорії переможців.

 

Переведення на вакантні місця державного замовлення

До якої дати триватимуть переведення на вакантні місця держбюджету?

до 10 жовтня 2022 року.

Хто може претендувати на ці місця?

1. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

 1) діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи з їх числа;

 2) особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

 3) особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

 4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

 5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

2. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення:

 1) особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

 2) особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

 3) діти осіб (а також особи з їх числа, які здобули повну загальну середню освіту в рік вступу), визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни;

 4) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

 5) вступники, які брали участь у вступній кампанії за результатами спеціально організованої сесії НМТ подають документи у визначені Міністерством освіти і науки України строки та отримують рекомендацію до зарахування в разі отримання конкурсного бала, який був достатнім для вступу на місця державного (регіонального) замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць;

 6) особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2-5 цього розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

3. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

 1) особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

 2) діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).