Відповідно до угоди підписаної між ЦДПУ імені Володимира Винниченка та LEGO Foundation на факультеті педагогіки та психології 29 червня відбувся тренінг для викладачів із підготовки здобувачів вищої освіти (бакалаврів) галузі знань 01Освіта/Педагогіка спеціальності: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта щодо використання ігрових та діяльнісних методів навчання у майбутній професійній діяльності. Під час активності викладачі були залучені до командної співпраці, переглядали відео матеріали, які є новими у науці та практиці, рефлексували й дійшли висновків про зміну тенденцій впливу на підготовку майбутнього педагога у сфері дошкільної та початкової освіти.

Ініціаторкою залучення до тренінгової співпраці виступила д.пед.н., професорка кафедри методик дошкільної та початкової освіти Котелянець Н. В.

Тренеркою була Вікторія Каганюк-Щур, викладач Комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж», випускниця факультету педагогіки та психології ЦДПУ ім. В. Винниченка, нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки, тренерка НУШ, проходила стажування у Фінляндії.

Також доцентка Баранюк І. Г. та викладачка Андросова Н. М. узгодили особливості профорієнтації випускників педагогічного коледжу щодо вступу до університету; обговорили навчальні дисципліни й практики, які опановують здобувачі на рівні молодшого бакалавра. Дійшли згоди у спільнодії.

Інформація підготовлена викладачами
факультету педагогіки та психології