Проєктна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції, які були визначені як основні в ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проєкту. Проєкти допомагають стимулювати нові навички 21 століття, які вагомі та важливі у сучасному суспільстві.

18 січня 2021 року в онлайн-форматі через Google Meet був проведений Всеукраїнський круглий стіл «Інноваційна стратегія Базового компоненту дошкільної освіти (2021) – нова якість вищої освіти», в якому взяли участь науковці, викладачі університетів та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівники методичних служб, керівники закладів дошкільної освіти, педагоги, батьки, працівники психологічної служби системи освіти, фахівці інших спеціальностей, хто опікується дитинством, більше ніж із 40 міст України.

З 22 грудня по 25 грудня 2020 року на факультеті педагогіки та психології захистили магістерські дослідження студентки денної та заочної форм навчання спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта. Роботи пройшли перевірку щодо плагіату, були рекомендовані кафедрами до захисту.

22 грудня 2020 р. о 13.00 представники осередку Всеукраїнської громадською організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» взяли участь у цікавому заході «Педагогічна рада ЗДО: порядок денний та ухвали». Зустріч проводила методистка науково-методичного центру м. Миколаєва, голова відокремленого підрозділу ВГО «АПДО» у м. Миколаєві Ірина Анатоліївна Романюк, яка допомогла розібратися у питаннях прийняття рішень педрадою. Цікавою і інформативною була презентація на тему: «Педагогічна рада ЗДО: порядок денний та ухвали». Кожне положення презентації було уточнено доповідачем, нюанси і тонкощі процедури проведення і правильного оформлення документації стануть у пригоді як молодим фахівцям, так і викладачам закладів вищої освіти.

Викладачі кафедри методик дошкільної та початкової освіти анонсували студентам зміст дисциплін, які можуть увійти до компонентів ОПП як дисципліни вільного вибору студента. Викладачі мотивували студентів до вибору дисциплін, які зможуть забезпечити формування фахових компетентностей майбутніх учителів початкової школи та вихователів закладів дошкільної освіти.