1 жовтня 2020 року відбулася міжвузівська лекція для здобувачів освіти магістерського рівня спеціальностей 013 Початкова освіта та 012 Дошкільна освіта Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради на тему «Уникнення помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності».

Студенти IV бакалаврського курсу фаху Початкова освіта (41 групи) та викладач Н. М. Андросова підготували і провели інтерактивне засідання педагогічного клубу. Сюди були запрошені по 2 представники з усіх груп факультету першого та другого курсів спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Практична психологія», «Корекційна освіта», «Соціальна робота», які мають хист до критичного міркування. Ці студенти презентували фрагменти творів В. О. Сухомлинського, які їм цікаві чи близькі за змістом, аналізували стосовно актуальності/неактуальності сьогоденню, проводили паралелі між власним досвідом і брали участь у дискусії. Студенти переважно обирали оповідання повчального характеру, які писав видатний педагог та проаналізували уривки книги «Сто порад учителеві».

Враховуючи бажання молоді афішувати свої емоції у соціальних мережах, було запропоновано конкурс на створення різних варіантів тематичних фото зон, спираючись на педагогічні ідеї, творчі літературні наробки, біографічні факти, власні враження від ознайомлення з багатогранністю Василя Сухомлинського.

29 вересня 2020 року відбулася зустріч, яку організувала кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти, магістрантів із стейкхолдерами через платформу ZOOM. Зустріч була змістовною, корисною та відвертою.

Студенти протягом тижня мали завдання провести самоспостереження й віднайти у собі риси, притаманні великому митцеві Василю Сухомлинському та проаналізувати їх прояв. За наслідками аналізу зняти короткі сторіс.