1 липня 2020 року відбулося спільне засідання кафедри методик дошкільної та початкової освіти та директорів закладів дошкільної освіти (стейкхолдерів) міста Кропивницького. Засідання було присвячене обговоренню шляхів реалізації затверджених Стандартів вищої освіти для підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. В обговоренні освітньо-професійних програм Дошкільна освіта та логопедія (перший (бакалаврський)) рівень вищої освіти та Дошкільна освіта та Початкова освіта (другий (магістерський)) рівень вищої освіти взяли участь Брояковська Н. М. (директор ЗДО № 21 «Струмочок»), Блакитна А. М. (директор ЗДО № 2 «Ятранчик»), Зубалій А. О.  (директор ЗДО № 22 «Оленка») та Ружина Н. В. (директор ЗДО № 31 «Берізка»).

26 червня 2020 р. на кафедрі педагогіки дошкільної та початкової освіти відбулася дистанційна зустріч-дискусія зі стейкхолдерами через платформу ZOOM.

 Тему напрямків виховання студенти вивчають з курсу Педагогіка (Теорія виховання) ще на молодших курсах, коли активної практики в школі ще не було і методик викладання окремих предметів не вивчали. Теоретичні питання засвоюють через підручники і настанови професора кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти доктора педагогічних наук Ткаченко О. М. і викладача цієї ж кафедри Андросової Н. М.

Майбутні вихователі закладів дошкільної освіти вивчають дисципліну «Художня праця та дизайн». Теоретичні знання вони поєднують з формуванням практичних навичок, адже створюють розвивальні іграшки для дошкільників. Діяльнісний підхід у викладанні застосовує старший викладач кафедри методик дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук Юлія Сергіївна Котелянець.