2018 02 20 119 лютого 2018 році під головуванням члена Лабораторії дидактики фізики О.М.Трифонової відбулося засідання Ради молодих вчених ЦДПУ.

Одним із основних питань було обговорення наукових здобутків співробітників педагогічного університету, які претендують на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

На розгляд РМВ ЦДПУ подали результати своєї наукової діяльності п’ять осіб:

  1. Фока Марія Володимирівна – докторантка кафедри української та зарубіжної літератури;
  2. Нарадовий Володимир Володимирович – старший викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки;
  3. Соменко Дмитро Вікторович – старший лаборант кафедри фізики та методики її викладання;
  4. Чорна Олена Олегівна – старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики;
  5. Акбаш Катерина Сергіївна – доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки.

Всі претенденти показали вагомі наукові результати, а також окреслили перспективи проведення подальших наукових досліджень.

За підсумками голосування Рада молодих вчених Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка прийняла рішення: 1. Вважати, що всі зазначені кандидатури відповідають вимогам п. 4 Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, затвердженого Постановою Кабінет Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560; 2. Клопотати перед Вченою радою університету про рекомендацію кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.