21 та 23 квітня відбулася зустріч зі студентами 23 групи факультету філології та журналістики. Під час зустрічей обговорювалися актуальні питання для студентів, що стосуються групової згуртованості, як показника міцності, єдності та стійкості міжособистісних взаємодій у групі та характеризується взаємною емоційною привабливістю членів групи і задоволеністю групою. Студенти активно долучалися до обговорення ще однієї важливої теми для їхньої групи, яка розкриває основні стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях, що можуть виникати в навчальному процесі, в особистих стосунках  та мали змогу освоїти навички безконфліктної та продуктивної взаємодії. Учасники зустрічей в позитивній психологічній атмосфері обмінялися думками та поділилися досвідом власної поведінки в певних життєвих ситуаціях. 

 

29 лютого 2016 року за ініціативи та співпраці психологічної  служби  КДПУ ім. В. Винниченка і Клініки дружньої до молоді, яка є відділенням Обласного  центру планування сім ї та репродукції людини, на фізико – математичному факультеті відбувся просвітницько – профілактичний захід «Репродуктивне  здоров’я  молоді».  Студенти були ознайомленні з діяльністю Клініки дружньої до молоді та з переліком фахівців, які надають  безкоштовні та конфіденційні консультації. Слухачі активно обговорювали почуту інформацію та задавали питання різного характеру  лікарю акушер - гінекологу Драч С. В. та психологу Клініки дружньої до молоді Рижковій О. А. Студенти усвідомили, що дана інформація є корисною та допоможе зробити правильний вибір в житті.

26 лютого 2016 року серед студентів факультету іноземних мов відбувся просвітницький захід на тему: «Стрес та ефективні шляхи його подолання». Слухачі були залучені до виконання практичних вправ, що спрямовані на самопізнання та вироблення ефективної моделі поведінки в стресовій ситуації. Студенти активно обговорювали актуальні питання з даної теми та навчилися розпізнавати і змінювати свій емоційний стан.

27 листопада 2014 року у приміщенні бібліотеки Психологічною службою КДПУім.В. Винниченка було проведено просвітницький захід на тему «Дитячо-батьківські стосунки». Серед присутніх були студенти факультету педагогіки та психології і співробітники ВНЗ. Слухачам була представлена інформація про основні стилі батьківського виховання, типи взаємин у сім’ї, кризові періоди у розвитку дітей, типові помилки у вихованні, а також засоби корекції дисгармонічних стосунків у сім’ях. На лекції обговорювалися основні проблеми, що виникають у дитячо-батьківських стосунках, та надавалися рекомендації батькам щодо виховання дітей на різних етапах їх розвитку. Наприкінці заняття було проведено експрес-діагностику, орієнтовану на виявлення особливостей трансляції ціннісних орієнтацій в сім’ях присутніх.

0113 листопада 2014 р. в рамках співпраці Психологічної служби з бібліотекою КДПУ ім. В.Винниченка було проведено просвітницький захід на тему «Як навчитись розуміти себе та інших». Студенти та працівники бібліотеки були залучені до виконання практичних вправ, спрямованих на самопізнання та виявлення брехні. Було сформульовано «правила самопізнання», обговорено експериментальне дослідження здібностей «невдах».