27 листопада 2014 року у приміщенні бібліотеки Психологічною службою КДПУім.В. Винниченка було проведено просвітницький захід на тему «Дитячо-батьківські стосунки». Серед присутніх були студенти факультету педагогіки та психології і співробітники ВНЗ. Слухачам була представлена інформація про основні стилі батьківського виховання, типи взаємин у сім’ї, кризові періоди у розвитку дітей, типові помилки у вихованні, а також засоби корекції дисгармонічних стосунків у сім’ях. На лекції обговорювалися основні проблеми, що виникають у дитячо-батьківських стосунках, та надавалися рекомендації батькам щодо виховання дітей на різних етапах їх розвитку. Наприкінці заняття було проведено експрес-діагностику, орієнтовану на виявлення особливостей трансляції ціннісних орієнтацій в сім’ях присутніх.