1. Призначення на посаду: рішенням звітно-виборної студентської профспілкової конференції факультету, рішенням розширеного засідання профспілкового бюро факультету.
 2. Звільнення з посади: рішенням звітно-виборної студентської профспілкової конференції факультету, рішенням розширеного засідання профспілкового бюро факультету, в зв’язку з закінченням навчання.
 3. Кому підпорядкований: голові профкому студентів, заступнику голови профкому.
 4. Хто підпорядкований культорганізатору факультету: культорганізатори груп.
 5. В роботі керується:
  1. Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
  2. Статутом профспілки працівників освіти і науки України;
  3. Положенням про профспілковий комітет студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка;
  4. Рішеннями профспілкового комітету студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка, розпорядженнями голови профкому.
 6. Зміст роботи:
  1. Організація дозвілля студентів факультету.
  2. Участь в розробці планів виховної роботи на поточний семестр .
  3. Організація культурно-масових заходів на факультеті.
  4. Безпосередня участь в роботі профспілкового комітету.
  5. Співпраця з керівництвом факультету та студентською радою факультету.
 7. Культорганізатор факультету має право:
  1. Клопотати перед профспілковим комітетом студентів про надання фінансової допомоги для проведення культурно-масових заходів на факультеті.
  2. Подавати пропозиції голові профкому щодо матеріального стимулювання студентів факультету за активну громадську роботу.
  3. Підписувати документи внутрішнього користування.     
  4. Здійснювати контроль за роботою органів студентського самоврядування гуртожитку, в якому проживають студенти факультету.
  5. Брати участь у засіданнях профкому студентів, в роботі тимчасових комісій профкому, оргкомітетів, робочих груп.
 8. Культорганізатор факультету несе персональну відповідальність за свою роботу та виконання визначених даною інструкцією посадових обов'язків.