1. Призначення на посаду: рішенням звітно-виборної студентської профспілкової конференції факультету, рішенням розширеного засідання профспілкового бюро факультету.
 2. Звільнення з посади: рішенням звітно-виборної студентської профспілкової конференції факультету, рішенням розширеного засідання профспілкового бюро факультету, в зв’язку з закінченням навчання.
 3. Кому підпорядкований: голові профкому студентів, заступнику голови профкому.
 4. Хто підпорядкований голові профспілкового бюро факультету: члени профспілкового бюро факультету, профгрупорги.
 5. В роботі керується:
  1. Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
  2. Статутом профспілки працівників освіти і науки України;
  3. Положенням про профспілковий комітет студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка;
  4. Рішеннями профспілкового комітету студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка, розпорядженнями голови профкому.
 6. Зміст роботи:
  1. Організація роботи профспілкового бюро факультету, проведення засідань профспілкового бюро факультету, ведення профспілкової документації на факультеті.
  2. Організація постановки на профспілковий облік нових членів профспілки на факультеті та зняття з обліку.
  3. Безпосередня участь в роботі профспілкового комітету.
  4. Організація виконання на факультеті рішень профспілкового комітету,  профспілкової конференції студентів факультету, вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.
  5. Керівництво роботою профспілкового активу факультету.
  6. Здійснення контролю за роботою профспілкового активу факультету.
  7. Здійснення контролю за наданням матеріальної допомоги та премій студентам факультету.
  8. Співпраця з керівництвом факультету та студентською радою факультету
 7. Голова профспілкового бюро факультету має право:
  1. Вимагати від підлеглих виконання їх обов'язків відповідно до посадових інструкцій.
  2. Отримувати від адміністрації факультету та від керівників підрозділів університету відомості та документи, щодо стипендіального забезпечення студентів факультету та надання їм соціальних виплат.
  3. Подавати пропозиції голові профкому щодо матеріального стимулювання членів профспілкового бюро факультету за активну громадську роботу.
  4. Підписувати документи профспілкового бюро факультету.     
  5. Здійснювати контроль за поселенням студентів факультету до гуртожитку, а також за роботою органів студентського самоврядування гуртожитку, в якому проживають студенти факультету.
  6. Брати участь у засіданнях профкому студентів, в роботі тимчасових комісій профкому, оргкомітетів, робочих груп.
 8. Голова профспілкового бюро факультету несе персональну відповідальність за роботу профспілкового бюро факультету та виконання визначених даною інструкцією посадових обов'язків.