1. Призначення на посаду: обирається на зборах мешканців гуртожитку даного факультету.
 2. Звільнення з посади: на зборах мешканців гуртожитку даного факультету, в зв’язку з закінченням навчання.
 3. Кому підпорядкований: голові профкому студентів, декану факультету.
 4. Хто підпорядкований: старости блоків.
 5. В роботі керується:
  1. Статутом профспілки працівників освіти і науки України;
  2. Статтею 38 Закону України «Про вищу освіту»;
  3. Положенням про студентські гуртожитки ЦДПУ ім. В. Винниченка;
  4. Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЦДПУ ім. В. Винниченка;
  5. Положенням про профспілковий комітет студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка;
  6. Рішеннями профспілкового комітету студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка, розпорядженнями голови профкому, декана факультету.
 6. Зміст роботи:
  1. Вимагає від мешканців гуртожитку виконання правил внутрішнього розпорядку, правил проживання, бережливого ставлення до державного майна, дотримання чистоти в кімнатах, коридорах (блоках), кухнях;
  2. Подає списки  студентів, проживаючих у гуртожитку до профкому студентів та декану факультету, складає сітку мешканців гуртожитку даного факультету;
  3. Стежить за дисципліною мешканців, перевіряє дотримання графіку чергування на блоках (коридорах), відповідає за санітарний стан гуртожитку;
  4. Забороняє користуватись у кімнатах електронагрівальними приладами;
  5. Організовує санітарні дні в гуртожитку та залучає мешканців до роботи по дотриманню прилеглої території гуртожитку в чистоті;
  6. Відповідає за поселення в гуртожиток відповідно до Положення про порядок поселення студентів, аспірантів, докторантів та використання місць у гуртожитках ЦДПУ ім. В.Винниченка;
  7. Відповідає за організацію та допомагає в проведенні ремонтних робіт;
  8. Збирає та проводить засідання ради гуртожитку факультету;
  9. Бере участь в роботі профспілкового комітету студентів;
  10. Співпрацює з керівництвом факультету, профкомом студентів, завідувачем гуртожитку;
 7. Голова ради гуртожитку факультету має право:
  1. Подавати пропозиції голові профкому щодо матеріального стимулювання мешканців гуртожитку даного факультету за активну громадську роботу.
  2. Підписувати документи внутрішнього користування.     
  3. Здійснювати контроль за роботою органів студентського самоврядування гуртожитку, в якому проживають студенти факультету.
  4. Брати участь у засіданнях профкому студентів, в роботі тимчасових комісій профкому, оргкомітетів, робочих груп.
 8. Голова ради гуртожитку факультету несе персональну відповідальність за свою роботу та виконання визначених даною інструкцією посадових обов'язків.