Метою Закону є врегулювання відносин у сферах надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

Закон регулює відносини, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі надання, отримання електронних довірчих послуг, процедури надання цих послуг, нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також основні організаційно-правові засади електронної ідентифікації.

Останні зміни до сімейного законодавства України, підписані Президентом України (набрали чинності з 09 липня 2017 року), мають на меті покращити захист права дітей на належне утримання (аліменти) і повинні призвести до створення дієвих механізмів, які унеможливлюватимуть злісним неплатникам аліментів використовувати передбачені механізми для ухилення від сплати аліментів, затягувати розгляд судових справ, а також сплачувати необґрунтовано малий їх розмір. Взагалі зміни в цій галузі права можна поділити наступним чином:

За ініціативою керівника Юридичної клініки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доцента кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидата педагогічних наук, доктора філософії Владимирової Валентини Іванівни студенти-консультанти провели правопросвітницьке заняття для студентів факультету фізичного виховання, який є навчально-методичним і науковим центром підготовки висококваліфікованих освітніх кадрів-вчителів фізичної культури, тренерів з видів спорту, фізичних реабілітологів.

11 грудня 2017 року студенти-консультанти Юридичної клініки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на чолі з керівником, доцентом кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидатом педагогічних наук, доктором філософії Владимировою Валентиною Іванівною завітали до факультету, що об’єднує студентів трьох унікальних спеціальностей – географії, біології та хімії, які являються фундаментальними та універсальними для кожного природознавця, з метою розкрити актуальні проблеми реалізації прав людини, ознайомити учасників заходу з останніми змінами у чинному законодавстві та надати роз’яснення з правових питань.

Інформацію надано факультетом історії та права

7 грудня у приміщенні комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеню «Гармонія» - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області відбулася зустріч студентів-консультантів Юридичної клініки та учнів старших класів для обговорення актуальних аспектів мовної компетенції юриста.