Творчий залік – форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію у випадках, передбачених Переліком конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти; на певних конкурсних пропозиціях творчий залік може бути виключений з переліку обов’язкових вступних випробувань {у редакції наказу МОН України 23.04.2018 № 409}.

Творчі заліки проводяться з конкурсних предметів:

Спеціальність Конкурсний предмет
014.11 Середня освіта (Фізична культура) Творчий залік з фізичної культури
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) виключений з переліку обов’язкових вступних випробувань
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) виключений з переліку обов’язкових вступних випробувань
061 Журналістика виключений з переліку обов’язкових вступних випробувань

Програми творчих заліків:

Наказ ЦДПУ ім.В.Винниченка від 29.12.2017 № 179-ун "Про затвердження програм творчих заліків"

Предметні комісії для проведення творчих заліків:

Наказ ЦДПУ ім.В.Винниченка від 27.12.2017 № 177-ун "Про затвердження предметних комісій для проведення творчих заліків"

Перелік документів, які повинен пред’явити вступник для участі в творчому заліку:

  • Паспорт (оригінал документа, що посвідчує особу);
  • Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);
  • Медична довідка за формою 086–у (з поліклініки за місцем проживання) про стан здоров’я абітурієнта – для осіб, які беруть участь у творчому заліку при вступі на спеціальність «Середня освіта (Фізична культура)».

Строки проведення творчих заліків:

Творчі заліки проводяться в кілька сесій за розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії 

з 01 лютого до 26 липня включно.

Реєстрація учасників для участі в творчому заліку:

До участі в творчих заліках допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в рік проведення заліку та подали заяву на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка для участі в творчому заліку за відповідною спеціальністю.

Реєстрація здійснюється дистанційно та очно:

дистанційно – на сторінці реєстрації учасників творчих заліків веб-сайту ЦДПУ ім. В. Винниченка не пізніше ніж за 1 день до початку проведення заліку,

очно – уповноваженою особою Приймальної комісії не раніше ніж за 1 астрономічну годину і не пізніше ніж за 15 хвилин до початку проведення заліку.

Учасники творчого заліку, які подали заяви дистанційно, крім того, зобов’язані підписати власну заяву в день проведення заліку.

Уповноважена особа Приймальної комісії реєструє заяву учасника творчого заліку в журналі реєстрації заяв у день прийняття заяви.

Регламент проведення творчих заліків

 

Реєстрація на залік

Розклад творчі заліки

Результати проведення творчих заліків: