кандидат філологічних наук, доцент

Працює в університеті з 1993 року. У 1997 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Валентність суфікса  -иц(я) в апелятивах української мови» в Дніпропетровському державному університеті під керівництвом доктора філологічних наук, професора В.О.Горпинича. Автор понад 30 наукових і навчально-методичних  публікацій. Серед них статті, надруковані у фахових виданням та навчально-методичні публікації: «Старослов’янська мова: методичні рекомендації до вивчення курсу», «Історія української мов: навчально-методичний комплекс» (у співавторстві).

Викладає  старослов’янську мову, історію української мови, історичну граматику української мови. Керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт. Принципова, вимоглива до студентів, постійно підвищує свій науково-методичний рівень.

Член профспілкового комітету університету, виконує обов’язки голови профбюро факультету. Нагороджена грамотою Кіровоградського обкому профспілки.