кандидат філологічних наук, доцент

Працює на кафедрі з 1994 р. Автор 27 публікацій з проблем історичного словотвору української мови.

У 2001 році видана його праця „Лексика україномовних творів Євгена Гребінки (покажчик слововживання)” (К., 2001).

Читає курси:

- старослов’янська мова;

- історія української літературної мови;

- загальне мовознавство;

- сербська мова;

Навчається в докторантурі Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.