Працює в університеті з 1991 р. Автор понад 100 наукових публікацій з проблем ономастики, морфологічної парадигматики, фонетики, фонології, графіки, орфографії, лексикології, фразеології, лексикографії сучасної української мови, лінгводидактики тощо. 

 У 2004 році в Кіровограді був виданий її навчальний посібник з практичного курсу української мови „Репетитор (як навчитися грамотно писати)”, рекомендований МОН України; у 2007 р. – у Києві друге видання. У 2010 р. опублікована наукова монографія „Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення” (у співавторстві).  У 2012 - навчальний посібник "Культура наукової мови" (у співавторстві), рекомендований МОН України. 

Автор навчально-методичних посібників: 

- „Сучасна українська літературна мова (для студентів заочної форми навчання)” (Кіровоград, 2008); 

- „Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія)” (Кіровоград, 2010); 

„Сучасна українська літературна мова (Вступ. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія)” (Кіровоград, 2011). 

З вересня 2009 року завідувач кафедри української мови. 

Під її керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації: О.Л.Кирилюк „Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення” (2008), О.М.Кашталян „Словозмінна парадигматика українських прізвищ” (2010).

Читає курси:

- сучасна українська літературна мова (вступ, лексикологія, фразеологія, лексикографія, фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія);

- спецсемінари „Ономастика” та „Морфологічна парадигматика іменника в сучасній українській  мові”.