florinskaлаборант кафедри української мови

Закінчила Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка у 2018 році. В університеті працює з 2017 року на посаді лаборанта кафедри української мови.

З вересня 2020 року – аспірант кафедри української та зарубіжної літератури.

За період навчання в магістратурі та аспірантурі взяла участь у 3 наукових конференціях (ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики» (2018 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблемні питання нової редакції українського правопису» (2020 р.); V Міжнародна наукова конференція «Творча спадщина Володимира Винниченка на тлі ХХ століття» (2020 р.). Автор 3 статей.

Із жовтня 2018 року викладач підготовчих курсів ЦДПУ з української літератури. Із жовтня 2019 року викладач підготовчих курсів ЦДПУ з української мови та літератури.