31 березня 2021 року на кафедрі української мови відбулося справжнє свято – звітна наукова конференція викладачів та аспірантів секції «Українська мова». Керівник секції: професор С.Л.Ковтюх, секретар: лаборант В.В.Бойко.

Доповідачі використовували мультимедійні презентації. Темарій доповідей засвідчив широкий спектр наукових інтересів, актуальність досліджуваної проблематики. Жалкували лише за одним – живим, очі в очі, спілкуванням.

ПІБ викладача, науковий ступінь, посада

Тема доповіді

Ковтюх Світлана Леонідівна, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови

Позивні українських військових: граматичні та орфографічні параметри

Білих Олександр Петрович, доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови, декан факультету філології та журналістики

Особливості будови та функціонування займенникових прислівників у церковнослов’янській мові української редакції

Волчанська Ганна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Формування методичної компетентності майбутніх філологів на заняттях із фахових дисциплін

Громко Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Моноговіркова лексикографія: тезаурус vs словник диференційного типу

Гуцул Лариса Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Феномен жовтого кольору в художньому дискурсі Володимира Винниченка

Демешко Інна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Морфонологічні класифікації

дієслівних основ в українській мові.

Крижанівська Ольга Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Експертне оцінювання уроків ВШО як методична проблема

Кричун Людмила Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Методика організації й використання фідбеків на уроках української мови

Ліштаба Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Функціонування фемінних назв у сучасній художній прозі

Нестеренко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

До проблеми творення й уживання фемінітивів у сучасному українському дискурсі

Огарєнко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Мовний світ С.Жадана: морфолого-синтаксичний аспект

Ахмедова Юлія Нодіржонівна, аспірант кафедри української мови

Складні випадки словозміни українських власних чоловічих і жіночих імен

 

Завідувач кафедри української мови
професор С.Л.Ковтюх