Напрямки діяльності сектору заочного та дистанційного навчання

Сектор заочного та дистанційного навчання є підрозділом навчально-методичного відділу.

Цілі та завдання сектору:

– вивчення і аналіз нормативних документів щодо планування і організації освітнього процесу та впровадження їх вимог у освітню діяльність Університету;

– моніторинг стану вивчення передового педагогічного досвіду з метою підвищення якості навчання і організації освітнього процесу в роботі зі студентами заочної форми навчання;

– участь в укладанні інструктивно-організаційних документів, які регламентують: планування освітнього процесу в університеті; моніторинговий аналіз успішності студентів;

– організаційний супровід реалізації навчальних та робочих планів для заочної форми навчання;

– участь у формуванні навчального навантаження науково-педагогічних працівників;

– збір і аналіз даних про пропуски студентами навчальних занять, підготовка семестрового і річного звіту з цього питання;

– підготовка матеріалів, статистичної та звітної інформації для МОН України, до звітних доповідей ректора і проректора з науково-педагогічної роботи відповідно до напрямків діяльності відділу;

– участь в нарадах, які проводяться в Університеті з питань компетенції відділу;

– надання, з дозволу ректорату, інформації та документів з питань, які відносяться до компетенції відділу;

– видача академічних довідок студентам заочної форми навчання;

– видача викликів на сесію студентам заочної форми навчання;

– участь у складанні розкладу занять деканатами факультетів.

Документація