Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка здійснює провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників, тренерів (тренерів-викладачів), практичних психологів у закладах освіти на підставі:

Освітня діяльність здійснюється за різними формами навчання: очна, очно-дистанційна, дистанційна, заочна тощо.

Слухачі на власний розсуд можуть обирати змістові модулі, кількість кредитів та відповідну тривалість навчання. 

Комплектація груп (15-20 осіб). 

Вартість навчання курсів підвищення кваліфікації обсягом 30 годин / 1 кредит (5 робочих днів) для однієї особи в групі становить 500 грн. 

Оплата здійснюється після укладання договору про надання освітньої послуги!

За результатами проходження підвищення кваліфікації видається сертифікат/свідоцтво

Реєстрація на курси здійснюється шляхом заповнення Google-форми, прикріпленої біля кожної програми підвищення кваліфікації на сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Початок реєстрації з 07 березня 2022 року і триватиме впродовж навчального року по мірі комплектації груп.

Положення про курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників, тренерів (тренерів-викладачів), практичних психологів у закладах освіти (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка