Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка здійснює провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників, тренерів (тренерів-викладачів), практичних психологів у закладах освіти на підставі:

Освітня діяльність здійснюється за різними формами навчання: очна, очно-дистанційна, дистанційна, заочна тощо.

Презентація програм для педагогічних працівників     Презентація програм для науково-педагогічних працівників 
 

 

Слухачі на власний розсуд можуть обирати змістові модулі, кількість кредитів та відповідну тривалість навчання. 

Комплектація груп (15-20 осіб). 

Вартість навчання курсів підвищення кваліфікації обсягом 30 годин / 1 кредит (5 робочих днів) для однієї особи в групі становить 500 грн. 

Оплата здійснюється після укладання договору про надання освітньої послуги!

За результатами проходження підвищення кваліфікації видається сертифікат/свідоцтво

Реєстрація на курси здійснюється шляхом заповнення Google-форми, прикріпленої біля кожної програми підвищення кваліфікації на сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Початок реєстрації з 04 червня 2022 року і триватиме впродовж навчального року по мірі комплектації груп.

Положення про курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників, тренерів (тренерів-викладачів), практичних психологів у закладах освіти (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Список зареєстрованих педагогічних та науково-педагогічних працівників на курси підвищення кваліфікації

 
 

Згідно з рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 01.07.2022 року, затвердженого наказом МОН України за № 124-л від 04.07.2022 року, Центральноукраїнському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка видано ліцензію на освітню діяльність у сфері післядипломної освіти, що дає йому можливість провадити освітню діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології),

Згідно з рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 17.06.2022 року, затвердженого наказом МОН України за № 115-л від 20.06.2022 року, Центральноукраїнському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка видано ліцензію на освітню діяльність у сфері післядипломної освіти, що дає йому можливість провадити освітню діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за спеціальностями:

Згідно з рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 19.05.2022 року, затвердженого наказом МОН України за № 85-л від 23.05.2022 року, Центральноукраїнському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка видано ліцензію на освітню діяльність у сфері післядипломної освіти, що дає йому можливість провадити освітню діяльність з підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників за спеціальностями: