Згідно з рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 17.06.2022 року, затвердженого наказом МОН України за № 115-л від 20.06.2022 року, Центральноукраїнському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка видано ліцензію на освітню діяльність у сфері післядипломної освіти, що дає йому можливість провадити освітню діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за спеціальностями:

012 Дошкільна освіта, у межах якої реалізовано дві програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, з поміж яких такі:

016.02 Спеціальна освіта, у межах якої реалізовано програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

f1 f2 f3

 

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка створена і активно функціонує система внутрішнього забезпечення якості, яка, керуючись новими Стандартами вищої освіти, здійснює моніторинг якості освіти для здобувачів вищої освіти і академічної спільноти, освітньої і академічної діяльності, контролює дотримання академічної доброчесності, і яка передбачає забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників.

Колектив університету, усвідомлюючи суспільну значущість та об’єктивну потребу держави у професійному розвиткові, розробив та обговорив з громадськістю відповідні освітні програми, 6 з яких забезпечують підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників – з інновацій в освіті та науці (за фаховим спрямуванням) для закладів вищої та фахової перед вищої освіти, удосконалення та професійного розвитку викладачів державно-правових дисциплін, практичних психологів в закладах освіти, професійної майстерності викладачів музичного мистецтва, тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту. А також 17 програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників – з дошкільної та початкової освіти, вчителів української мови та літератури, англійської мови та літератури, історії, математики, інформатики, біології та здоров’я людини, фізики, хімії, природничих наук, фізичного виховання, образотворчого мистецтва, спеціальної освіти, фахівців з професійної освіти – цифрових технологій, спеціальної освіти тощо.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка має потужний кадровий потенціал, достатню матеріально-технічну базу та ефективний досвід провадження освітньої діяльності у вищій освіті з підготовки висококваліфікованих фахівців. Впевнені, що наші розробки та напрацювання будуть вдалими і корисними для розвитку та потреб регіону.

Зареєструватися слухачем на курси підвищення кваліфікації можна за посиланням: Підвищення кваліфікації