12-14 квітня 2023 р. в Одеському національному технологічному університеті пройде V-та Всеукраїнська науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти».
Для участі у конференції необхідно заповнити гугл-форму для реєстрації за посиланням.

Лист-запрошення

«Європейська ліга професійного розвитку» (ELPD) разом з Університетом Collegium Civitas, Варшава організовує міжнародне науково-педагогічне онлайн-стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Шановні колеги! Міністерство освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (Україна), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна) Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Вірменський державний педагогічний університет імені Х. Абовяна (Вірменія), ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна), Куявсько-Поморська Вища Школа в Бидгощі (Польща) Телавський державний університет імені Якоба Гогебашвілі (Грузія),  запрошують вас взяти участь у ХІХ Міжнародній науково-практичній конференції «МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

Науково-освітній центр професійного розвитку Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого запрошує на курс підвищення кваліфікації для науково-педагогічних та педагогічних працівників «Інтерактивні та мультимедійні технології в освітньому процесі. Сучасні методики викладання» спрямований на підвищення рівня умінь, навичок та знань педагогічних та науково-педагогічних працівників у використанні мультимедійних та інтерактивних технологій в освітньому процесі, вдосконалення професійних та особистих якостей працівників для ефективного виконання ними своєї педагогічної функції.

Детальніше

Міністерство освіти і науки України 18 листопада 2022 року оголосило конкурсний відбір проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України. Виконання робіт розпочнеться у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» (КПКВК 2201040).