Порядок денний:

1. Про структуру доходів і витрат у кошторисі університету та структуру витрат у обслуговуванні корпусів університету.
2. Про хід та очікувані результати вступної кампанії в університеті.
3. Про організацію проведення медичного дослідження.
4. Різне.

Рішення травень 2019 рік

ПРИСУТНІ: 26 членів профкому, профгрупорги кафедр та підрозділів, головний бухгалтер А.Л. Ватульова, відповідальний секретар приймальної комісії Н.В. Підопригора.

1. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера А.Л. Ватульову про структуру доходів і витрат у кошторисі університету та структуру витрат в обслуговуванні корпусів університету.

Головний бухгалтер університету довела до відома присутніх, що заробітна плата за травень буде виплачена завтра, у терміни, встановлені Колективним договором. Борг за навчання становить 1 128 000 грн. Маємо надію, що до вересня борги будуть погашені. Держава надаватиме пільгові кредити на навчання. Студентська рада розповсюдить інформацію, розробить заяви.

Про структуру доходів і витрат: спецфонд університету складається з різних груп надходжень (навчальна, господарська діяльність, кошти за здачу приміщень в оренду через фонд держмайна, тощо).

Презентувала таблиці використання коштів у 2018 році. Вартість освітніх послуг 2016-2018 рр. порівняно по факультетам. Скільки коштує підготовка одного спеціаліста у 2018 р. Наголосила, що кабмін хоче забрати від вузів встановлення такої ціни.

Презентувала порівняльну таблицю: як виросла підготовка одного спеціаліста за сім років.

Презентувала таблиці надходження бюджетних коштів по загальному фонду 2018 р.: питома вага заробітної плати у сумі надходжень по факультетам за 2018 р. та відсоток за 2017 р.; питома вага витрат на комунальні послуги, на заробітну плату за 2018 р.; структура штатного розпису університету.

Інформація буде розміщена на сайті профкому.

Щодо виплати відпускних коштів, А.Л. Ватульова зазначила, що орієнтовно, як у минулому році, будемо ділити помісячно. Оздоровчі плануємо виплатити у вересні (науково-педагогічним та педагогічним працівникам).

Рибальченко В.К.: Хто спонсор огорожі навпроти старого корпусу? Чи не можна було використати ці кошти на підвищення кваліфікації?

Ватульова А.Л.: Огорожа зведена за бюджетні кошти, надіслані міністерством освіти і науки України. Зі спецфонду не виділено ні копійки. Підвищення кваліфікації у нас проходить 100 осіб за рік. На це дають ставки.

1. ПОСТАНОВИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

Проголосували – одноголосно «за».

2. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Н.В. Підопригору про хід та очікувані результати вступної кампанії в університеті.

Підопригора Н.В. довела до відома присутніх, що всі педагогічні спеціальності нашого університету входять у класифікатор. Є ліцензії згідно ЗУ «Про вищу освіту».

Категорія «фахова передвища освіта» - молодший бакалавр, - тільки комерційна, 2,5 р. підготовки, потрібно два сертифікати ЗНО. Коледжів з наступного року не буде, то ж ми маємо перспективу на наступний рік. Рівні акредитації навчальних закладів скасовано. Зараз, відповідно, маємо право робити набір на короткий курс навчання. Спробуємо підготувати ліцензійну справу спеціальності «Хімія. Молодший спеціаліст, лаборант». Треба починати формувати ліцензійні справи, щоб не втратити учнів коледжів. Подумати, потрібно це нам чи ні. Не заборонено робити це по всім спеціальностям, якщо є в цьому потреба.

Проект Закону «Про індивікативну вартість»: міністерство рекомендує встановлювати комерційну вартість навчання не меншою ніж державне фінансування.

Післядипломна освіта та курси підвищення кваліфікації – є можливість зробити, але чи потрібно нам? Є інститут післядипломної освіти. Можемо проходити курси у нас на місцях, для осіб з вищою освітою (всіх). Це перспектива на опрацювання.

Ознайомила присутніх з перспективами роботи приймальної комісії у цьому році. На тиждень зменшились терміни роботи з документацією. ЄДБО працює нормально, без збоїв. Накази по зарахуванню – 1 серпня – бюджет, 8 серпня – перевід.

Щодо пільгових категорій: всі пільги міністерством забезпечуються. Відповідальні секретарі приймальної комісії займаються узгодженням. Технічні секретарі, комісії за відбором є. Зміни в роботі вносимо в робочому порядку. Збільшилась кількість конкурсних місць.

По магістратурі: з 10 по 23 липня приймаються документи, до 8 серпня – фахові екзамени. Перехресний вступ – вересень. Дозволяється формувати конкурсні пропозиції до останньої отриманої заяви. ЗНО для магістратури: умови прийому – має диплом спеціаліста і магістра – дозволяється не складати ЗНО. У минулому році іноземна мова в закладах освіти – програма на базі школи. Зараз змінено структуру програми. На юридичні спеціальності – тести за компетенціями.

Пономаренко Л.В.: Які тенденції по вступниках цього року?

Підопригора Н.В.: Вся інформація на сайті. З 1 липня – період роботи консультативного центру для роз’яснень. Допрацьовується інформація на оновлення вартості навчання. Право на першочергове зарахування – заявки подаються на сайті (обласний). Якщо не проходять по конкурсу на бюджет – угода припиняє діяти (схоже на цільове направлення).

2. ПОСТАНОВИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

Проголосували – одноголосно «за».

3. СЛУХАЛИ: голову профкому Л.В. Пономаренко про організацію проведення медичного дослідження.

Повідомила, що нам відмовили в проведенні медичного дослідження. Своєї апаратури в профілакторії не маємо, то ж кожен проводить медичне дослідження самостійно за своїм бажанням.

3. ПОСТАНОВИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

Проголосували – одноголосно «за».

4. СЛУХАЛИ: інформація із серії «Різне».

Проведення спортивного свята: пропозиція провести 15 червня, протягом тижня оновити списки.

Оголошення: 30.05.2019 р. о 14.00 у приміщенні наукової бібліотеки О.В. Єжова проводить семінар «Проблеми публікації у СКОПУС та інші видання». Запрошуються всі бажаючі.

Дитяче оздоровлення: Обком профспілки пропонує перелік дитячих оздоровчих таборів. Фінансування самостійне. Інформація на сайті профкому (ціни, контактні адреси). Звертатись в Обком профспілки. Корінець про оплату – компенсуємо частину грошей згідно Положення про надання матеріальної допомоги.

Навчання профактиву: 12.06.2019 р. о 14.00 в залі засідань відбудеться навчання профактиву (семінар для профоргів) «Умови укладання трудового договору». У вересні викладачі ідуть на конкурс, треба знати всі умови укладання трудового договору.

4. ПОСТАНОВИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

Проголосували – одноголосно «за».