Порядок денний:

1. Затвердження плану засідань профспілкового комітету первинної профспілкової організації ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

2. Затвердження плану роботи комісій профспілкового комітету первинної профспілкової організації ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

3. Затвердження плану проведення навчання профактиву профспілкового комітету первинної профспілкової організації ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

4. Затвердження плану роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

5. Різне.

Рішення березень 2021 рік

Порядок денний:

1. Затвердження плану засідань профспілкового комітету первинної профспілкової організації ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

2. Затвердження плану роботи комісій профспілкового комітету первинної профспілкової організації ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

3. Затвердження плану проведення навчання профактиву профспілкового комітету первинної профспілкової організації ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

4. Затвердження плану роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

ПРИСУТНІ: 22 члена профкому.

1. СЛУХАЛИ: голову профкому О.О. Горську про затвердження плану засідань профкому.

Голова профкому ознайомила присутніх з орієнтовним планом засідань профспілкового комітету на 2021 рік. Врахувала всі побажання, які були висловлені членами профспілки на підсумковій конференції, переглянула Колективний договір, передивилася всі основні напрями роботи, які разом здійснюватимуться з адміністрацією. Вийшов об’ємний план. Пропонується знайти недоліки, внесли зміни й пропозиції до плану засідань профкому.

Обговорення:

Владимирова В.І.: Питання з приводу відзначення 100-річчя університету.

Горська О.О.: Пропозиція: на вересень – про участь профкому в підготовці 100-річчя університету.

Проголосували – одноголосно «за».

Царенко О.М.: Продивився на план засідання в грудні – про реалізацію постанов профкому. Пропозиція: перенести на кінець навчального року. Як показує практика, результату немає.

Горська О.О.: Слушна пропозиція. Ми звітуємо завжди за виконану роботу на кінець року. Продублюємо питання «Про реалізацію постанов профкому» на червень і на грудень.

Проголосували – одноголосно «за».

Горська О.О. звернула увагу на питання про членство в профспілці та формування позитивної мотивації профспілкового членства. Ми колись проводили анкетування, вивчали, що приваблює членів профспілки. Необхідно знову провести анкетування та підготуватися для проведення наступної конференції, проаналізувати стан, який є в університеті.

Пропозиція: Прийняти план засідань у цілому з поправками і затвердити з урахуванням змін та пропозицій.

1. Ухвалили: План засідань профспілкового комітету ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік прийняти в цілому і затвердити з урахуванням змін та пропозицій.

Проголосували – одноголосно «за».

2. СЛУХАЛИ: Голову профкому О.О. Горську про затвердження плану роботи комісій профспілкового комітету первинної профспілкової організації ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

Ознайомила присутніх з орієнтовними планами роботи комісій профкому, які подали голови комісій. Усі плани затверджені. Усі члени профкому ознайомлені з планами роботи комісій профкому, до яких вони входять. Плани відповідають напрямкам роботи профспілки.

Горська О.О. звернула увагу на роботу комісії соціально-економічного захисту, запропонувала змінити голову комісії, яка завжди ігнорує вимоги.

Пропозиція: затвердити плани роботи комісій.

2. Ухвалили: Затвердити плани роботи комісій профспілкового комітету первинної профспілкової організації ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

Проголосували – одноголосно «за».

3. СЛУХАЛИ: Голову профкому О.О. Горську про затвердження плану проведення навчання профактиву первинної профспілкової організації ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

Ознайомила присутніх із планами проведення навчання профактиву. Навчання профактиву з питань дотримання правил заповнення лікарняних листів запропоноване на квітень (С.Є. Полудень).

Навчання профактиву з питань ведення профспілкової документації запропоноване у вересні. Стосується ведення профспілкових зборів, оформлення протоколів. Збирала витяги з протоколів і домоглася чіткої системи. Звернути увагу голів профбюро, профоргів на дотримання загальних вимог.

Навчання профактиву з питань змін у законодавстві вищої освіти запропоноване на листопад. Пов’язано з проходженням за конкурсом, проведенням підвищення кваліфікації (С.П. Михида).

Обговорення:

Царенко О.М. висловив побажання, щоб на засіданнях профкому були присутні профорги, щоб знати, які питання там розглядаються, й доносити їх до членів колективу. Звернув увагу на обов’язки профоргів.

Горська О.О. запропонувала запрошувати на кожне засідання профкому представників факультетів, підрозділів – профоргів кафедр.

Пропозиція: Затвердити плани проведення навчання профактиву.

3. Ухвалили: Затвердити плани роботи комісій профспілкового комітету первинної профспілкової організації ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

Проголосували – одноголосно «за».

4. СЛУХАЛИ: Голову профкому О.О. Горську про затвердження плану роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

Пропозиція: Затвердити план роботи профспілкової організації, який формується з планів роботи комісій профкому, плану засідань профкому, плану навчань профактиву, планових завдань Обкому профспілки та щорічної організаційної роботи.

4. Ухвалили: Затвердити і прийняти план роботи профспілкового комітету ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021 рік.

5. СЛУХАЛИ: Різне.

ВИСТУПИЛИ:

Маловик В. А.: Пропозиція: чи можна централізовано провести тести на антитіла? Імуноферментний аналіз використовують для визначення та рівня антитіл в організмі.

Горська О. О.: З приводу проведення тестів на антитіла. Зараз збирають списки на щеплення. Людям потрібно дізнатися чи є у них антитіла. Багато людей уже перехворіли, тому їм поки не потрібне щеплення. Профком може компенсувати третину вартості щеплення для членів профспілки.

Пропозиція: вивчити питання обстеження членів профспілки на наявність антитіл.

Проголосували – одноголосно «за».

Горська О. О.: Пропозиції щодо співпраці ДП «Санаторій «Моршинський»: оздоровлення та лікування, процедури, мінеральні ванни, УЗД, клініко-діагностична лабораторія, біохімічні дослідження. Прайс цін на путівки на одного відпочиваючого від тримісного «люкса» за 1400 грн до одномісного номера без вигоди за 600 грн за добу.

Пропозиція: інформацію щодо санаторію вивісити на дошку оголошень профкому, розмістити на сайті профкому. Тепер ми можемо планувати відпочинок та оздоровлення на базі санаторію «Моршинський».

Проголосували – одноголосно «за».

Про надання матеріальної допомоги.

Член профспілки, завідувач навчальної столярної майстерні кафедри ТМТПОПБЖ І.П. Донець звернувся до профкому з проханням про надання матеріальної допомоги у зв’язку з проходженням лікування в стаціонарі нейрохірургічного відділення. Відповідна медична довідка надається.

Пропозиція: Надати матеріальну допомогу в розмірі 2000 грн.

Пропозицію підтримали одноголосно.

Член профспілки, викладач кафедри фізики Н.В. Донець звернулася до профкому з проханням про надання матеріальної допомоги на лікування чоловіка. Відповідна медична довідка надається.

Пропозиція: Надати матеріальну допомогу в розмірі 2000 грн.

Пропозицію підтримали одноголосно.

5. Ухвалили:

  1. Провести обстеження членів профспілки на наявність антитіл із компенсацією 30% вартості щеплення профкомом.

  2. Планувати відпочинок та оздоровлення на базі «Санаторію «Моршинський».

  3. Надати матеріальну допомогу в розмірі 2000 грн члену профспілки І.П. Донець у зв’язку з лікуванням. Відповідна медична довідка надається.

  4. Надати матеріальну допомогу в розмірі 2000 грн члену профспілки Н.В. Донець у зв’язку з важким захворюванням її чоловіка. Відповідна медична довідка надається.

Проголосували – одноголосно «за».