Порядок денний:

1. Про нормування праці науково-педагогічних працівників згідно Колективного договору.

2. Про проведення звітних зборів на факультетах і у підрозділах.

3. Про компенсацію за самостійно придбані путівки.

4. Про організацію вітання до Дня працівників освіти та науки.

5. Різне.

Рішення жовтень 2018 рік

ПРИСУТНІ: 20 членів профкому, проректор з навчальної роботи Є.О. Клоц.

1.СЛУХАЛИ: про нормування праці науково-педагогічних працівників згідно Колективного договору.

Комісія профкому у складі Горської О.О., Рибальченко В.К., Капітан Т.А., Мілової Т.М. аналізували рівномірність розподілу ставок, лекційного та додаткового навантаження.

Горська О.О.: перевіряла штатний розпис природничо-географічного факультету та факультету історії та права. На ПГФ на всіх трьох кафедрах розподіл годин нормальний. На факультеті історії та права ситуація гірша. На кафедрі історії України викладачі не мають повного навантаження (Кізюн В.К.). Кількість лекційних годин по кафедрі в нормі. На кафедрі всесвітньої історії у двох осіб погодинна оплата (Ріжняк Р.Я., Філаретова Л.М.), дві особи мають по 0,8 ставки, п’ять осіб 0,7 – 0,75 ставки, у завідувача кафедри – більше навантаження. На правових кафедрах є основні працівники та сумісники. Зауважила, що завідувачі кафедр Соболь Є.Ю. та Гриценко В.Г. мають приблизно по дві ставки (по 1,9 ставки). Найбільше лекційне навантаження у Мілової Т.М. По кафедрі філософії та політології одна вакансія доктора наук, у всіх викладачів більше ставки. Загалом навантаження розподілено нерівномірно, на деяких кафедрах перевищене, а деякі викладачі мають 0,7 ставки. У штатному розписі не побачила аудиторного навантаження. Працівники ставлять питання: «Чому профком не аналізує питання резерву?».

Пономаренко Л.В.: Визначаємо, на яких кафедрах є резерв. Пишемо офіційний лист на навчальну частину. Нехай розбираються з резервом по кафедрам.

Рибальченко В.К.: перевіряла штатний розпис факультетів іноземних мов та психолого-педагогічного. Впадає у вічі непропорційність навантаження на факультеті іноземних мов: на кафедрі лінгводидактики велике, на кафедрі англійської мови викладачі мають менше ставки. Благополучна ситуація на психолого-педагогічному факультеті. У всіх є ставки, на деяких кафедрах і більше ставки. Претензій і заяв не було. Кожен повинен сам себе захищати. Атмосфера у колективі така: мене не називайте, бо мене з’їдять. Якщо ми виконуємо резерв, нехай додаткове навантаження оплачується згідно вченого звання, рангу. Загальна тенденція: кому не вистачає ставки, вони згодні з цим.

Капітан Т.А.: перевіряла факультети філології та журналістики і фізичного виховання. На кафедрі української мови 12 осіб, ставка є тільки у зав. кафедри. Така ж ситуація на кафедрі журналістики: зав. кафедрою має ставку, решта – 0,75 – 0,8 ставки. На каф. української та зарубіжної літератури зав. кафедрою має 0,7 ставки. На кафедрі лінгводидактики завідувач має 0,65, доповнено додатковим навантаженням. Решта – по ставці та мають понад норми додаткове навантаження.

На кафедрі теор. метод. фізвиховання вакансія професора, всі викладачі мають по ставці та додаткове навантаження 0,3 – 0,4 ставки. Така сама ситуація на кафедрі олімпійського та професійного спорту. На кафедрі фізвиховання та оздоровчої фізкультури всі мають по ставці, Собко С.Г., Мартишевський К.К. – 0,5 ставки, зав. кафедрою – більше ставки.

Мілова Т.М.: перевіряла фізмат та мистецький факультети. На фізико-математичному факультеті по всіх кафедрах кількість навантаження відповідає нормі, викладачі мають по ставці і більше. На мистецькому факультеті всі мають більше ставки і ставку, тільки Сметана С.О. і Фурсикова Т.В. по 0,5 ставки.

Пономаренко Л.В.: акцентувала увагу на резервних ставках: завідувачі кафедр не хочуть переглядати навчальні плани, то навчальний відділ повинен переглянути. У навчальні плани вставляють предмети, які їм вигідні. Назви змінюються, а суть повторюється. Студенти магістратури пишуть, що вчать те саме.

Пропозиція: створити методичну комісію (без деканів і зав. кафедр), проаналізувати навчальні плани і визначити дисципліни, які дублюються. Навчальний відділ повинен встановити нижню межу кредитів, створити алгоритм побудови навчального плану.

Клоц Є.О.: Стосовно резерву: резерв береться від неповнокомплектних груп. Зайві години – перерозподіл аудиторного навантаження і самостійної роботи. Виконання резерву без оплати протизаконне. Резерву бути не може. Адміністрація повинна в серпні виходити з відпусток на два тижні раніше. До 20 серпня маємо основне навантаження. Можна спокійно запустити роботу кафедри, вирахувати навантаження. Зауважив: скарг не було по кафедрам, але завідувачі кафедр мали більше ставки. Аргументували тим, що люди не займаються наукою, мають підробітки. Але кафедра затверджує навантаження. Щодо питання, що курси бакалаврів і магістрів співпадають за змістом. Ця проблема є. Адміністрація може вирішити таким чином: знати положення і закони освітнього процесу, намагатись приводити до ладу. Проблема додаткових ставок – не можна перевищувати кількість ставок науково-педагогічних працівників.

ПИТАННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ:

Горська О.О.: Чи можна у штатному розписі ввести колонку «мінімальне аудиторне навантаження» (для порівняння)?

Клоц Є.О.: Прибрали навмисно. Профорги кафедр повинні контролювати такий процес.

Калініченко Н.А.: На один навчальний предмет не може бути менше трьох кредитів.

Марченко О.М.: Картка індивідуальної відповідності якісного складу викладача.

Клоц Є.О.: Завідувач кафедри має керуватись Колективним договором при складанні навчального плану і розподілу навантаження. Щодо рейтингу викладача багато пропозицій, але треба ввести їх в законне русло щодо Ліцензійних вимог.

Пономаренко Л.В.: Як вирішити питання з резервними годинами?

Клоц Є.О.: Кожен рік розробляються і вносяться корективи у навчальні плани. Міняється співвідношення аудиторних і самостійних годин. Треба приводити у відповідність до набору студентів.

Пономаренко Л.В.: У резерві винуваті завідувачі кафедр.

Клоц Є.О.: Картки навантаження затверджуються на засіданні кафедри, і без вашого погодження це не можливо.

Царенко О.М.: контингент студентів нестабільний. Якщо не буде резерву, як потім бути викладачам? Працюють на 0,9?

1. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Навчальне навантаження в основному відповідає Колективному договору.

2. Створити тимчасову комісію для аналізу навчальних планів і предметів з метою виключити дублювання предметів.

3. Звернутись до адміністрації університету з вимогою перевірити навчальні плани з метою недопущення резервних годин.

Проголосували – одноголосно «за».

2. СЛУХАЛИ: голову профкому Л.В. Пономаренко про проведення звітних зборів на факультетах і у підрозділах.

Звітні збори провести традиційно: у жовтні – на кафедрах, у листопаді – на факультетах. Пройшли збори на фізико-математичному факультеті. Головою профбюро факультету обрано О.М. Царенка.

Без голови профбюро залишилась АГЧ. Проректор АГЧ повідомить про дату зборів (люди розділені по корпусам).

2. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Провести звітні збори на факультетах і у підрозділах у жовтні - листопаді 2018 року.

Проголосували – одноголосно «за».

3. СЛУХАЛИ: голову профкому Л.В. Пономаренко про компенсацію за самостійно придбані путівки.

Заяви ще надходять (більше 30 осіб). Пропозиція: встановити компенсацію профкому за самостійно придбані путівки у розмірі 400 грн. на всіх членів профспілки та їх неповнолітніх дітей.

Пропозицію підтримали одноголосно.

3. ПОСТАНОВИЛИ:

Встановити компенсацію профкому за самостійно придбані путівки (літнє оздоровлення) у розмірі 400 грн. для членів профспілки та їх неповнолітніх дітей.

Проголосували – одноголосно «за».

4. СЛУХАЛИ: про організацію вітання до Дня працівників освіти та науки і до Дня захисника Вітчизни.

Мельничук С.Г., голова Ради ветеранів: святкування Дня працівників освіти і науки для непрацюючих ветеранів відбудеться у п’ятницю, 5 жовтня, о 13.00 в їдальні 7-поверхового корпусу. Запрошуються всі непрацюючі ветерани. Списки роздали профоргам. У минулому році було 68 осіб.

Пропозиція: виділити кошти для відзначення Дня працівників освіти і науки ветеранами університету у розмірі 5 400 грн. (із розрахунку по 90 грн. на 60 осіб).

Пропозицію підтримали одноголосно.

Пономаренко Л.В.: Традиційно вітаємо третій полк спецназу з Днем захисника Вітчизни (пироги).

Пропозиція: виділити кошти для привітання третього полку з Днем захисника Вітчизни у розмірі 2 400 грн.

Пропозицію підтримали одноголосно.

4. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Виділити кошти для відзначення Дня працівників освіти і науки ветеранами університету у розмірі 5 400 грн.

2. Виділити кошти для привітання третього полку з Днем захисника Вітчизни у розмірі 2 400 грн.

Проголосували – одноголосно «за».

5. СЛУХАЛИ: голову профкому Л.В. Пономаренко про інформацію із серії «різне».

Вища освіта не має нормальних зарплат. Перспективний посадовий оклад – 6 026 грн., у 2019 році збільшиться на 300 грн., у 2020 році – на 500 грн., а у 2021 – ще на 500 грн. (Мінімальна заробітна плата до 2021 року також збільшиться до 4 627 грн.).

Пропозиція: звернутись до Обкому профспілки, а ті у свою чергу до ЦК профспілки з пропозицією організації загальноукраїнської акції вищої школи. Підняти питання на рівні України. Скласти лист доручити голові профкому Л.В. Пономаренко.

Вітання членів профкому до Дня працівників освіти і науки: цукерки у підрозділи.

Дешеві квитки на ансамбль «Гуцулія» Івано-Франківської філармонії (жовтень) та Запорізької філармонії (листопад). Знижка профкому – 20 грн. Замовляти у профкомі.

5. ПОСТАНОВИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

Проголосували – одноголосно «за».