Порядок денний:

1. Про ліцензійні вимоги до складу науково-педагогічних працівників та реалізація їх на кафедрах університету.
2. Про умови, нормування праці, надбавки, доплати працівників бібліотеки.
3. Про організацію та проведення спортивного свята.
4. Про святкування 1 та 9 травня.
5. Про внесення змін до Положення про надання матеріальної допомоги.
6. Про організацію літнього відпочинку членів профспілки та їх сімей.

Рішення квітень 2019 рік

ПРИСУТНІ: 25 членів профкому, голова профбюро бібліотеки, директор бібліотеки О.А. Шульга, проректор з навчальної роботи Є.О. Клоц.

1. СЛУХАЛИ: проректора з навчальної роботи Є.О. Клоца про ліцензійні вимоги до науково-педагогічних працівників та їх реалізацію на кафедрах університету.

Проректор наголосив, що найважливішим питанням є кадровий склад науково-педагогічних працівників університету. В ліцензійних справах вводиться поняття групи забезпечення викладання фахового блоку дисциплін – не менше 10% докторів наук, професорів з фаху. Необхідно проаналізувати якісний склад науково-педагогічних працівників, перспективи розвитку кафедр, захисту кандидатських, докторських дисертацій. Згідно до ліцензійних вимог з багатьох спеціальностей ми можемо залишитись з рівнем бакалавра. Для цього необхідно розробити концепцію розвитку кафедри. Орієнтуватись на якісну відповідність ліцензійним вимогам.

Проректор також зауважив, що не менш важливим є питання моніторингу стану відвідування занять студентами. Визначення рівня знань: не менше 50% якісний показник, не нижче 90% рівень успішності. Необхідно звернути особливу увагу на відвідування занять студентами рівня магістра. Як відпрацьовувати години викладачам? З восьми факультетів три підтвердили високий рівень відвідувань. На п’яти факультетах – бакалаври погано відвідують заняття.

Ректорат розробляє заходи, спрямовані на підвищення рівня відвідування занять: для рівня магістра – зменшення кількості днів присутності, відпрацювання годин. Студенти мають працювати у вільний від навчання час (норма). З наступного навчального року скасовується індивідуальний графік навчання, вільне відвідування. Можемо втратити студентів максимум 10%.

ОБГОВОРЕННЯ:

Пономаренко Л.В.: Група забезпечення – це весь склад кафедри?

Клоц Є.О.: Так.

Пономаренко Л.В.: Які кафедри та спеціальності проблемні на сьогодні з відвідуваності студентами занять?

Клоц Є.О.: Мистецький факультет та факультет фізичного виховання – ходять менше 50%. Факультети філології та журналістики, історії та права – на гран цієї межіі, фізико-математичний факультет – низький відсоток відвідування. Нормальне відвідування – природничо-географічний факультет, факультет педагогіки та психології. Найкращі показники – факультет іноземних мов. За спеціальностями: на фізматі найгірше відвідування – трудове навчання, на філфаку – журналісти, видавнича справа, історичний факултет– політологи, історики (магістри), мистецький – нормальне відвідування тільки спеціальності образотворче мистецтво.

Царенко О.М.: Дві групи – 30, 40, - суттєво тягнуть фізико-математичний факультет. Слід зазначити, що кафедра чотири рази організовувала для цих груп додаткові лабораторні заняття по суботам. Перевірка стосовно цих груп необ’єктивна.

Клоц Є.О.: По магістрам показник відвідуваності низький. Більшість викладачів не ставлять «пропуски занять». Нагадую: викладач несе відповідальність за техніку безпеки.

Марченко О.М.: Стосовно консультацій магістрам: чи будуть виставлятись в розклад контактні години.

Клоц Є.О.: Це будуть поточні консультації, які дають можливість мобільно працювати зі студентами.

Рибальченко В.К.: Необхідно з’ясувати актуальність питання про педагогічний стаж у школі. Колегам дати можливість напрацювати педагогічний стаж у ліцеї.

Пономаренко Л.В.: У фаховому відношенні на кафедрах немає проблем?

Клоц Є.О.: Завідувач кафедри відповідає за якісний склад кафедри. Немає стратегії кадрового складу кафедри. З наступного року необхідно привести в порядок освітній процес бакалаврів, вивести на нормальний рівень.

Царенко О.М.: Є побоювання: ці моменти не можуть впливати на кількість ставок? Відміна індивідуальних планів – питання деканатів. Чи вигідно університету, коли студент навчається на двох спеціалізаціях? Завдання профспілки – слідкувати, щоб ці результати не були використані проти науково-педагогічних працівників. Ставки видавати чітко за контингентом студентів, не враховуючи кількість годин.

ПОСТАНОВИЛИ:

Інформацію прийняти до відома, довести до членів профспілки у підрозділах.

Проголосували – одноголосно «за».

2. СЛУХАЛИ: директора бібліотеки О.А. Шульгу про умови, нормування праці, надбавки, доплати працівників бібліотеки.

Директор бібліотеки зауважила, що з 2007 року колектив бібліотеки налічував 36 осіб. Зараз залишилось 26 ставок. Умови праці складні – переїзди в нові приміщення (все робили самі). Зараз вимоги виросли: комп’ютеризація, електронний каталог, репозитарій, введення атестації, підвищення кваліфікації та інше потребують специфічні знання. На сьогодні бібліотекар має заробітну плату, як прибиральниця.

У 2009 році уряд Ю. Тимошенко постановою Кабміну встановив працівникам бібліотеки надбавку у розмірі 50%. У 2014 році новою постановою Кабміну надбавка змінена у граничному розмірі до 50%. За два роки цю надбавку зняли абсолютно всім. Це прецедент один в Україні – працівники всіх інших бібліотек отримують хоч 5–10%. Зустріч з ректором приносить результат один – коштів немає.

Скорочено значну кількість людей: за два роки пішло шість провідних бібліотекарів зі стажем. Залишився мінімум. Об’єм роботи розподілився на тих, хто залишився: електронний каталог – ведення та заповнення, бібліографія – розпис підписки. Ми є членами БКК – це теж значне навантаження. Незабаром атестація, й курси ми проходимо за свій рахунок. Штатний розпис регламентує: відповідно до об’єму книжкового фонду, кількості студентів бібліотека має налічувати 42–44 особи працівників. Такої кількості бібліотекарів у нас ніколи не було. Ми оптимізуємо роботу. На абонементах залишився один бібліотекар на факультет, зменшилась кількість людей, що наповнюють інтернет контент новинами. Але ж 20% від університету заходять на наші новини.

Ми знаємо й наші недоліки – студентів немає в читальних залах, за два роки книги не купували. Консультація для бухгалтерії в періодичному виданні (02.07.2018 р.) – «Оплата праці в галузі культури» - зазначено: надбавка обов’язкова. Нехай певний відсоток, не для всіх, але ж треба стимулювати людей.

ОБГОВОРЕННЯ:

Дефорж Г.В.: Відвідую бібліотеку часто. Дякую за допомогу, ніколи відмови не мала. Умови праці погані, холодно.

Пономаренко Л.В.: Бібліотекарям надають доплату до мінімальної. Коли дадуть відсоток надбавки, доплату до мінімальної знімуть, і знову залишиться така сама мінімальна сума. Заробітна плата тоді не збільшиться, тому треба вирізняти відповідно до їхньої кваліфікації та виду роботи.

ПОСТАНОВИЛИ:

Звернутись до ректорату щодо стимулювання роботи бібліотекарів й вирізнення оплати роботи з мінімальної заробітної плати відповідно до їхньої кваліфікації та виду роботи.

Проголосували – одноголосно «за».

3. СЛУХАЛИ: голову профкому Л.В. Пономаренко про організацію та проведення спортивного свята для членів профспілки.

Голова профкому зазначила, що дата проведення спортивного свята – 18 травня 2019 року (субота) об 11.00. Головам профбюро перевірити списки учасників. Свято проводиться для членів профспілки. Меню затверджено із завідуючою їдальнею. Посуд, скатертини. Кошторис – 60 грн. на особу (включає все).

ОБГОВОРЕННЯ:

Арапов О.В.: Пропозиція щодо призів: бадмінтон – 240 грн., за перше місце футбольний м’яч – 600–700 грн.

Горська О.О.: Вважаю такі призи недоречними. Учасники будуть нагороджені грамотами, дипломами. Також можна нагородити команди, наприклад, печивом у коробках. Переможців і переможених не буде, всі отримають нагороди за участь. По сумі це буде не так обтяжливо.

ПОСТАНОВИЛИ:

Встановити кошторис на проведення спортивного свята у розмірі 60 грн. на одну особу відповідно до поданих списків учасників.

Проголосували – «за» – 23, «проти» – 2, «утримались» – немає.

4. СЛУХАЛИ: голову профкому Л.В. Пономаренко про відзначення 1 та 9 травня.

Обком профспілки повідомив: 1 травня мітинг організовувати не будуть.

До 9 травня будуть проводитись такі заходи: концерт для ветеранів, учасників АТО, інтернаціональних формувань – 07.05.2019 р. о 12.40, після концерту – «Вогник». Головам профбюро необхідно поїхати та привітати ветеранів. Контакти у В.І. Владимирової. Орієнтовно на «Вогник» прийдуть 12 осіб (кошторис – по 120 грн. на одну особу). Матеріальна допомога для непрацюючих ветеранів – по 250 грн. на одну особу (згідно списків). Профоргам розібрати кошти й до 07.05.2019 р. рознести та привітати ветеранів.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома та розповсюдити у підрозділах.

2. Виділити кошти на проведення святкового «Вогнику» для ветеранів з розрахунку 120 грн. на особу.

3. Виділити кошти на привітання непрацюючих ветеранів у розмірі 250 грн. на особу.

Проголосували – одноголосно «за».

5. СЛУХАЛИ: голову профкому Л.В. Пономаренко про внесення змін до Положення про надання матеріальної допомоги членам профспілки.

Пропозиція: внести зміни до Положення про надання матеріальної допомоги членам профспілки, збільшивши всі види виплат на 50 грн. Відповідно грошові виплати становитимуть:

650 грн. – на стаціонарне лікування 10 і більше днів;
650 грн. – на поховання члена профспілки;
до 650 грн. – на оздоровлення 10 і більше днів;
550 грн. – на стаціонарне лікування до 10 днів;
До 550 грн. – на оздоровлення до 10 днів;
550 грн. – на святкування ювілейних дат (50, 55, 60, 65 і т. д.);
450 грн. – на амбулаторне лікування;
450 грн. – на поховання родичів членів профспілки (батьки, діти, чоловік, дружина);
250 грн. – інші випадки.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити зміни до Положення про виплату матеріальної допомоги членам профспілки.

Проголосували – одноголосно «за».

6. СЛУХАЛИ: голову профкому Л.В. Пономаренко про організацію літнього відпочинку та оздоровлення членів профспілки університету.

Встановити компенсацію на літнє оздоровлення членів профспілки та їх неповнолітніх дітей відповідно до Положення про грошові виплати членам профспілки ЦДПУ ім. В. Винниченка ( Кирилівка – 600 грн., Лугове, Карпати, Трускавець, Берегове – 500 грн.).

Пропонується літній відпочинок:

1 – 11 липня – смт Кирилівка, база «Каравела» (Азовське море):

  • 2-місні кімнати з усіма зручностями + кондиціонер – вартість 3 105 грн. на 1 особу (без харчування);

  • 3-місні кімнати з усіма зручностями + кондиціонер – вартість 2 305 грн. на 1 особу (без харчування);

  • 4-місні кімнати з усіма зручностями + кондиціонер – вартість 2 005 грн. на 1 особу (без харчування).

У вартість входить: проїзд, страхування, проживання.

Заявки та кошти у сумі ½ вартості надати до 30 травня 2019 року. Решту коштів – до 25 червня.

1 – 7 липня – с. Лугове, база «Прибой»:

  • 2-місні, 3-місні кімнати з холодильником – вартість 2 315 грн. на 1 особу.

У вартість входить: проїзд, страхування, проживання, 3-разове харчування.

Заявки та кошти у сумі ½ вартості надати до 30 травня 2019 року. Решту коштів – до 25 червня.

4 – 10 серпня – Карпати, туркомплекс «Ворохта»:

  • 2-місні кімнати у блоці з усіма зручностями – вартість 4885 грн. на 1 особу.

У вартість входить: проїзд, страхування, проживання, 2-разове харчування, екскурсії і турпоходи (вхідні квитки в музеї оплачуються окремо).

Заявки та кошти у сумі ½ вартості надати до 10 червня 2019 року. Решту коштів – до 15 липня.

4 – 10 серпня – м. Трускавець, туркомплекс:

  • 2-місні кімнати з усіма зручностями – вартість 5085 грн. на 1 особу.

У вартість входить: проїзд, страхування, проживання, 2-разове харчування, екскурсії і турпоходи (вхідні квитки в музеї оплачуються окремо).

Заявки та кошти у сумі ½ вартості надати до 10 червня 2019 року. Решту коштів – до 15 липня.

17 – 25 серпня – м. Берегове Закарпатської обл., термальні басейни:

  • 2-місні кімнати з усіма зручностями – вартість 2525 грн. на 1 особу (без харчування).

У вартість входить: проїзд, страхування, проживання, вхідні квитки в басейни оплачуються окремо.

Заявки та кошти у сумі ½ вартості надати до 25 червня 2019 року. Решту коштів – до 15 липня.

Ціни вказані з урахуванням компенсації профспілки.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити графік проведення літнього оздоровлення та відпочинку.

2. Затвердити компенсацію на літнє оздоровлення членів профспілки та їх неповнолітніх дітей: 500 грн. – до 10 днів, 600 грн. – 10 і більше днів.

3. Інформацію прийняти до відома та розповсюдити у підрозділах.

Проголосували – одноголосно «за».