Нормативна база:
1. Перелік документів, які подаються до спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового ступеня кандидата наук
2. Особова картка
3. Заява
4. Порядок подання повідомлення про захист дисертації для публікації
5. Пам’ятка офіційному опонентові
6. Сценарій ведення засідання ради для захисту дисертації
7. Порядок формування переліку наукових фахових видань України
8. Збірник нормативних документів
9. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
10. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника
11. Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
12. Бюлетень 09-10
13. Бюлетень ВАК №11 2011
14. Паспорт спеціальності
15. Положення про спеціалізовану вчену раду
16. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій