1. Призначення на посаду: обирається на розширеному засіданні ради гуртожитку.
 2. Звільнення з посади: розширеним засіданням ради гуртожитку, в зв’язку з закінченням навчання.
 3. Кому підпорядкований: голові профкому студентів.
 4. Хто підпорядкований: голови рад гуртожитків факультетів,старости блоків.
 5. В роботі керується:
  1. Статутом профспілки працівників освіти і науки України;
  2. Статтею 38 Закону України «Про вищу освіту»;
  3. Положенням про студентські гуртожитки ЦДПУ ім. В. Винниченка;
  4. Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЦДПУ ім. В. Винниченка;
  5. Положенням про профспілковий комітет студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка;
  6. Рішеннями профспілкового комітету студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка, розпорядженнями голови профкому.
 6. Зміст роботи:
  1. Вимагає від мешканців гуртожитку виконання правил внутрішнього розпорядку, правил проживання, бережливого ставлення до державного майна, дотримання чистоти в кімнатах, коридорах (блоках), кухнях;
  2. Збирає та проводить засідання ради гуртожитку;
  3. Стежить за дисципліною мешканців, перевіряє журнали графіку чергування на блоках (коридорах) в голів рад гуртожитків факультетів, відповідає за санітарний стан;
  4. Забороняє користуватись у кімнатах електронагрівальними приладами;
  5. Організовує санітарні дні в гуртожитку та залучає мешканців до роботи по дотриманню прилеглої території гуртожитку в чистоті;
  6. Бере активну участь в поселенні в гуртожиток відповідно до Положення про порядок поселення студентів, аспірантів, докторантів та використання місць у гуртожитках ЦДПУ ім. В.Винниченка;
  7. Відповідає за організацію та допомагає в проведенні ремонтних робіт;
  8. Бере участь в роботі профспілкового комітету студентів;
  9. Співпрацює з профкомом студентів, завідувачем гуртожитку;
 7. Голова ради гуртожитку факультету має право:
  1. Подавати пропозиції голові профкому щодо матеріального стимулювання мешканців гуртожитку даного факультету за активну громадську роботу;
  2. Підписувати документи внутрішнього користування;    
  3. Здійснювати контроль за роботою органів студентського самоврядування гуртожитку;
  4. Брати участь у засіданнях профкому студентів, в роботі тимчасових комісій профкому, оргкомітетів, робочих груп.
 8. Голова ради гуртожитку несе персональну відповідальність за свою роботу та виконання визначених даною інструкцією посадових обов'язків.
 1. Призначення на посаду: обирається на зборах мешканців гуртожитку даного факультету.
 2. Звільнення з посади: на зборах мешканців гуртожитку даного факультету, в зв’язку з закінченням навчання.
 3. Кому підпорядкований: голові профкому студентів, декану факультету.
 4. Хто підпорядкований: старости блоків.
 5. В роботі керується:
  1. Статутом профспілки працівників освіти і науки України;
  2. Статтею 38 Закону України «Про вищу освіту»;
  3. Положенням про студентські гуртожитки ЦДПУ ім. В. Винниченка;
  4. Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЦДПУ ім. В. Винниченка;
  5. Положенням про профспілковий комітет студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка;
  6. Рішеннями профспілкового комітету студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка, розпорядженнями голови профкому, декана факультету.
 6. Зміст роботи:
  1. Вимагає від мешканців гуртожитку виконання правил внутрішнього розпорядку, правил проживання, бережливого ставлення до державного майна, дотримання чистоти в кімнатах, коридорах (блоках), кухнях;
  2. Подає списки  студентів, проживаючих у гуртожитку до профкому студентів та декану факультету, складає сітку мешканців гуртожитку даного факультету;
  3. Стежить за дисципліною мешканців, перевіряє дотримання графіку чергування на блоках (коридорах), відповідає за санітарний стан гуртожитку;
  4. Забороняє користуватись у кімнатах електронагрівальними приладами;
  5. Організовує санітарні дні в гуртожитку та залучає мешканців до роботи по дотриманню прилеглої території гуртожитку в чистоті;
  6. Відповідає за поселення в гуртожиток відповідно до Положення про порядок поселення студентів, аспірантів, докторантів та використання місць у гуртожитках ЦДПУ ім. В.Винниченка;
  7. Відповідає за організацію та допомагає в проведенні ремонтних робіт;
  8. Збирає та проводить засідання ради гуртожитку факультету;
  9. Бере участь в роботі профспілкового комітету студентів;
  10. Співпрацює з керівництвом факультету, профкомом студентів, завідувачем гуртожитку;
 7. Голова ради гуртожитку факультету має право:
  1. Подавати пропозиції голові профкому щодо матеріального стимулювання мешканців гуртожитку даного факультету за активну громадську роботу.
  2. Підписувати документи внутрішнього користування.     
  3. Здійснювати контроль за роботою органів студентського самоврядування гуртожитку, в якому проживають студенти факультету.
  4. Брати участь у засіданнях профкому студентів, в роботі тимчасових комісій профкому, оргкомітетів, робочих груп.
 8. Голова ради гуртожитку факультету несе персональну відповідальність за свою роботу та виконання визначених даною інструкцією посадових обов'язків.
 1. Призначення на посаду: рішенням звітно-виборної студентської профспілкової конференції факультету, рішенням розширеного засідання профспілкового бюро факультету.
 2. Звільнення з посади: рішенням звітно-виборної студентської профспілкової конференції факультету, рішенням розширеного засідання профспілкового бюро факультету, в зв’язку з закінченням навчання.
 3. Кому підпорядкований: голові профкому студентів, заступнику голови профкому.
 4. Хто підпорядкований голові профспілкового бюро факультету: члени профспілкового бюро факультету, профгрупорги.
 5. В роботі керується:
  1. Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
  2. Статутом профспілки працівників освіти і науки України;
  3. Положенням про профспілковий комітет студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка;
  4. Рішеннями профспілкового комітету студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка, розпорядженнями голови профкому.
 6. Зміст роботи:
  1. Організація роботи профспілкового бюро факультету, проведення засідань профспілкового бюро факультету, ведення профспілкової документації на факультеті.
  2. Організація постановки на профспілковий облік нових членів профспілки на факультеті та зняття з обліку.
  3. Безпосередня участь в роботі профспілкового комітету.
  4. Організація виконання на факультеті рішень профспілкового комітету,  профспілкової конференції студентів факультету, вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.
  5. Керівництво роботою профспілкового активу факультету.
  6. Здійснення контролю за роботою профспілкового активу факультету.
  7. Здійснення контролю за наданням матеріальної допомоги та премій студентам факультету.
  8. Співпраця з керівництвом факультету та студентською радою факультету
 7. Голова профспілкового бюро факультету має право:
  1. Вимагати від підлеглих виконання їх обов'язків відповідно до посадових інструкцій.
  2. Отримувати від адміністрації факультету та від керівників підрозділів університету відомості та документи, щодо стипендіального забезпечення студентів факультету та надання їм соціальних виплат.
  3. Подавати пропозиції голові профкому щодо матеріального стимулювання членів профспілкового бюро факультету за активну громадську роботу.
  4. Підписувати документи профспілкового бюро факультету.     
  5. Здійснювати контроль за поселенням студентів факультету до гуртожитку, а також за роботою органів студентського самоврядування гуртожитку, в якому проживають студенти факультету.
  6. Брати участь у засіданнях профкому студентів, в роботі тимчасових комісій профкому, оргкомітетів, робочих груп.
 8. Голова профспілкового бюро факультету несе персональну відповідальність за роботу профспілкового бюро факультету та виконання визначених даною інструкцією посадових обов'язків.
 1. Призначення на посаду: рішенням звітно-виборної студентської профспілкової конференції факультету, рішенням розширеного засідання профспілкового бюро факультету.
 2. Звільнення з посади: рішенням звітно-виборної студентської профспілкової конференції факультету, рішенням розширеного засідання профспілкового бюро факультету, в зв’язку з закінченням навчання.
 3. Кому підпорядкований: голові профкому студентів, заступнику голови профкому.
 4. Хто підпорядкований культорганізатору факультету: культорганізатори груп.
 5. В роботі керується:
  1. Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
  2. Статутом профспілки працівників освіти і науки України;
  3. Положенням про профспілковий комітет студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка;
  4. Рішеннями профспілкового комітету студентів ЦДПУ ім. В.Винниченка, розпорядженнями голови профкому.
 6. Зміст роботи:
  1. Організація дозвілля студентів факультету.
  2. Участь в розробці планів виховної роботи на поточний семестр .
  3. Організація культурно-масових заходів на факультеті.
  4. Безпосередня участь в роботі профспілкового комітету.
  5. Співпраця з керівництвом факультету та студентською радою факультету.
 7. Культорганізатор факультету має право:
  1. Клопотати перед профспілковим комітетом студентів про надання фінансової допомоги для проведення культурно-масових заходів на факультеті.
  2. Подавати пропозиції голові профкому щодо матеріального стимулювання студентів факультету за активну громадську роботу.
  3. Підписувати документи внутрішнього користування.     
  4. Здійснювати контроль за роботою органів студентського самоврядування гуртожитку, в якому проживають студенти факультету.
  5. Брати участь у засіданнях профкому студентів, в роботі тимчасових комісій профкому, оргкомітетів, робочих груп.
 8. Культорганізатор факультету несе персональну відповідальність за свою роботу та виконання визначених даною інструкцією посадових обов'язків.