Практика вступних кампаній доводить, що соціально-психологічній підготовці та професійній приналежності абітурієнтів, приділяється недостатня увага. Враховуючи це, програма діяльності центру заключається в  кваліфікованій допозі в остаточному виборі майбутньої професії, визначення мотивацій до вибору професії, самовизначенні особистості, тощо. Також, у початковій період у студентів у вузі відбувається процес адаптації до навчання, який є складним та багатогранним, зумовлений взаємодією психологічних, соціальних і біологічних факторів. Дана проблема вирішується шляхом дослідження та висвітлення абітурієнтам таких питань як психологічні особливості студентів першокурсників, психологічні типи особистості студентів-першокурсників, розкриття головних аспектів адаптації до умов навчання , тощо.