Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкт освітньої програми СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЗАХИСТ УКРАЇНИ) І МЕТОДИКА СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ другого (магістерського) рівня вищої освіти

Проєкт підготовлений з метою започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 27 березня 2023 р. на електронну адресу уповноваженої особи:  Ольга Шевченко / gimnast.olga@gmail.com

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкт освітньої програми Проєктування швейних виробів, трудове навчання та технології зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Проєкт підготовлений з метою започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 27 березня 2023 р. на електронну адресу уповноваженої особи: Оксана Абрамова / o.v.abramova@cuspu.edu.ua

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкт освітньої програми Середня освіта (Захист України та фізична культура) зі спеціальності 014.16 Середня освіта (Захист України) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Проєкт підготовлений з метою започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою. 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 20 лютого 2023 р. на електронну адресу уповноваженої особи: Ольга Шевченко / gimnast.olga@gmail.com

Звіт

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Проєкти підготовлені з метою удосконалення освітніх програм із підготовки здобувачів вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 16 грудня 2022 року на електронну адресу уповноваженої особи.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Проєкти підготовлені з метою удосконалення освітніх програм із  підготовки здобувачів вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 16 грудня 2022 року на електронну адресу уповноваженої особи.