Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкт освітньої програми Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Проєкт підготовлений з метою приведення освітньої програми у відповідність до стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право від 20.07.2022 р.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 05 вересня 2022 р. на електронну адресу уповноваженої особи Катерина Трошкіна K.Y.Troshkina@cuspu.edu.ua (Звіт)

Доопрацьований текст проєкту Стратегії розвитку Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на 2022-2026 роки за результатами громадського обговорення.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Проєкти підготовлені з метою удосконалення освітніх програм із  підготовки здобувачів вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 24 грудня 2021 року на електронну адресу уповноваженої особи.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Проєкти підготовлені з метою удосконалення освітніх програм із  підготовки здобувачів вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 24 грудня 2021 року на електронну адресу уповноваженої особи.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Проєкти підготовлені з метою удосконалення освітніх програм із  підготовки здобувачів вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 24 грудня 2021 року на електронну адресу уповноваженої особи.