Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Проєкти підготовлені з метою удосконалення освітніх програм із  підготовки здобувачів вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 24 грудня 2021 року на електронну адресу уповноваженої особи.

 

Спеціальність Назва освітньої програми Електронна адреса уповноваженої особи

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта (за скороченим терміном навчання)

Юлія Котелянець / youliana15us@gmail.com

013 Початкова освіта

Початкова освіта та Організація виховної роботи

Наталя Андросова / androsovann@ukr.net

Звіт

014.01 Середня освіта

(Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література) та Психологія (практична психологія)

Марія Лаврусенко / mlavrusenko@ukr.net

Звіт

Середня освіта (Українська мова і література та Мова і література (англійська)

Світлана Ковтюх / Kovtjukh@ukr.net

Звіт

Середня освіта (Українська мова і література) та редагування й основи копірайтингу

Ольга Кирилюк / kyryluk@ukr.net

Звіт

014.021 Середня освіта.
Англійська мова і література

Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька))

Вікторія Кочубей / V.Y.Kochubei@cuspu.edu.ua

Середня освіта (Мова і література (англійська))

Ірина Снісаренко / I.Y.Snisarenko@cuspu.edu.ua

014.022 Середня освіта. Німецька мова і література

Середня освіта (Мова і література (німецька та англійська))

Тетяна Хоменко / tat04jana24@gmail.com

014.03 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія, Правознавство)

Оксана Бабак / O.I.Babak@cuspu.edu.ua

Звіт

014.04 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика та Інформатика)

Ренат Ріжняк / rizhniak@gmail.com

Середня освіта (Математика)

Ренат Ріжняк / rizhniak@gmail.com

Звіт

Середня освіта (Математика) (на базі ОКР МС)

Ренат Ріжняк / rizhniak@gmail.com

Звіт

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров“я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров“я людини, Хімія)

Ганна Аркушина / h.f.arkushyna@cuspu.edu.ua

Звіт

014.06 Середня освіта (Хімія)

Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров“я людини)

Юлія Бохан / 1yuliya.bohan@gmail.com

Звіт

014.07 Середня освіта (Географія)

Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська))

Наталія Маслова / n.m.maslova@cuspu.edu.ua

Звіт

Середня освіта (Географія та Історія)

Ольга Гелевера / o.f.helevera@cuspu.edu.ua

Звіт

Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота

Юрій Онойко / onoiko0904@ua.fm

Звіт

014.08 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика та Математика)

Едуард Сірик / e.p.siryk@cuspu.edu.ua

014.09 Середня освіта (Інформатика)

Інформатика та Робототехніка

Анна Пузікова / a.v.puzikova@cuspu.edu.ua

Звіт

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Сергій Рябець / 1432002@ukr.net

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи

Олексій Стасенко / oleksii.stasenko@gmail.com

Звіт

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Тетяна Стрітьєвич / tanya_strit@ukr.net

Середня освіта (Образотворче мистецтво, цифрова графіка та живопис)

Пунгіна Ольга / pyngina@i.ua

Звіт

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура)

Володимир Черкасов / cherkasov_2807@ukr.net

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

Оксана Терещенко / teroksana2000@gmail.com

Звіт

015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промислововсті)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Оксана Абрамова / abramova1978oks@gmail.com

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Професійна освіта (Цифрові технології)

Дмитро Соменко / somenkod@gmail.com

Звіт

016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)

Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка і логопедія)

Олена Нагорна / o.v.nahorna@cuspu.edu.ua

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Тетяна Маленюк / tmaleniuk@gmail.com

Звіт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Олена Кириченко / olivki777@gmail.com

Звіт

024 Хореографія

Хореографія

Світлана Лавриненко / svlavrinenko9@gmail.com

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Тетяна Стратан-Артишкова / starart05@gmail.com

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська

Філологія (Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька мови включно))

Богдан Стасюк / b.v.stasiuk@cuspu.edu.ua

Звіт

035.Філологія

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька

Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно)

Микола Верезубенко / verezubenko@ukr.net

Звіт

035 Філологія Спеціалізація: 035.10 Прикладна лінгвістика

Прикладна лінгвістика (англійська мова) і Германські мови та літератури (переклад англійська мова включно)

Марина Тарнавська / tarnavsky78@gmail.com

Звіт

051 Економіка

Економічна безпека

Тетяна Фурсикова / Tan_u@ukr.net

052 Політологія

Політологія

Руслан Стадніченкоrabindradat@i.ua

053 Психологія

Психологія (практична психологія)

Галина Горська / H.O.Horska@cuspu.edu.ua

061 Журналістика

Журналістика

Роман Пикалюк / rom.ann@i.ua

Звіт

073 Менеджмент

Менеджмент

Тетяна Фурсикова / Tan_u@ukr.net

081 Право

Право

Анастасія Корнійченко / A.O.Korniichenko@cuspu.edu.ua

Звіт

112 Статистика

Інтелектуальний аналіз даних та цифрова економіка

Зоя Халецька / z.p.khaletska@cspu.edu.ua

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Анна Пузікова / A.V.Puzikova@cuspu.edu.ua

Звіт

231 Соціальна робота

Соціальна робота (соціальна педагогіка)

 

242 Туризм

Туризм

Тетяна Фурсикова / Tan_u@ukr.net