Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Проєкти підготовлені з метою удосконалення освітніх програм із  підготовки здобувачів вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 24 грудня 2021 року на електронну адресу уповноваженої особи.

 

Спеціальність Назва освітньої програми Електронна адреса уповноваженої особи

011 Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта)

Тетяна Кравцова / t.o.kravtsova@cuspu.edu.ua

Організація освітнього процесу: управління та експертиза

Наталя Пасічник / pasichnyk1809@gmail.com

Звіт

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

Микола Дубінка / m.m.dubinka@cuspu.edu.ua

Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)

Людмила Яременко / L.I.Yaremenko@cuspu.edu.ua

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Наталка Котелянець /nvnatalka@ukr.net

Звіт

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Ольга Ткаченко / o_tk17@ukr.net

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література) та Мова і література (англійська)

Оксана Гольник / oksana_kuhar@ukr.net

Середня освіта (Українська мова і література)

Олена Буряк / of.buriak@gmail.com

014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька))

Валентина Паращук / v.y.parashchuk@cuspu.edu.ua

014.022 Середня освіта. Німецька мова і література

Середня освіта (Мова і література (німецька та англійська))

Тетяна Токарєва / tokareva.tatyana29@gmail.com

014.03 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

Інна Позднякова / pozdnyakova@ukr.net

Звіт

Cередня освіта (Історія та Географія)

Інна Вівсяна / I.A.Vivsiana@cuspu.edu.ua

Звіт

Cередня освіта (Історія, Правознавство)

Людмила Пономаренко / l_ponomarenko12@ukr.net

Звіт

014.04 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика, Інформатика та Економіка)

Ренат Ріжняк / rizhniak@gmail.com

014.07 Середня освіта (Географія))

Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота

Лариса Семенюк / l.l.semeniuk@cuspu.edu.ua

Звіт

014.08 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика та Математика)

Степан Величко / S.P.Velychko@cuspu.edu.ua

Звіт

Середня освіта (Фізика)

Віктор Вовкотруб / v.p.vovkotrub@cuspu.edu.ua

Звіт

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи

Ольга Шевченко / gimnast.olga@gmail.com

Звіт

Звіт (перехресний вступ)

Середня освіта (Фізична культура)

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Тетяна Стрітьєвич / tanya_strit@ukr.net

Звіт

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура)

Алла Растригіна / rastrygina.alla@gmail.com

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

Наталія Подопригора / npodoprygora@ukr.net

015.039 Професійна освіта (Цифрові технології)

Професійна освіта (Цифрові технології)

Олександр Щирбул / o.m.shchyrbul@cuspu.edu.ua

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Наталія Собко / sobkonat20@gmail.com

Звіт

024 Хореографія

Хореографія

Світлана Лавриненко / svlavrinenko9@gmail.com

035 Філологія 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно))

Лариса Ярова / yar.larisa.kdpu@gmail.com

052 Політологія

Політологія

 

053 Психологія

Психологія (практична психологія)

Ірина Мамчур / mamzur@gmail.com

Психологія бізнесу та управління

Галина Горська / H.O.Horska@cuspu.edu.ua

073 Менеджмент

Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою

Тетяна Фурсикова / Tan_u@ukr.net

081 Право

Право

Інна Зеленко / I.P.Zelenko@cuspu.edu.ua

Звіт

112 Статистика

Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистика)

Катерина Акбаш / kateryna.akbash@gmail.com

Звіт

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Олена Присяжнюк / O.V.Prysiazhniuk@cuspu.edu.ua

231 Соціальна робота

Соціальна робота (соціальна педагогіка)

 

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

Анна Драгоненко / A.O.Drahonenko@cuspu.edu.ua

Звіт