Статистичні результати опитування щодо виявлення думки працівників ЦДУ ім.В.Винниченка стосовно можливих корупційних ризиків у діяльності закладу вищої освіти  (проведено 27.02-02.03.2023 р.)

Результати опитування студентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти ОП "Середня освіта (Природничі науки) щодо задоволеністю якістю освіти за обраною освітньою програмою (проведено 07-09.03.2023 р.)

Результати опитування студентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти ОП ПРАВО щодо готовності продовжувати навчання у магістратурі (проведено 07-09.03.2023 р.)

Результати опитуваннястудентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти ОП "Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська)) щодо задоволеністю якістю освіти за обраною освітньою програмою (проведено 07-09.03.2023 р.)

Результати опитування студентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти ОП "081 ПРАВО" щодо задоволеністю якістю освіти за обраною освітньою програмою (проведено 07-09.03.2023 р.)

Результати опитування (після зимової сесії 2022-2023 н.р.) студентів освітньої програми «081 Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (після зимової сесії 2022-2023 н.р.) студентів освітньої програми «081 Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (27-30.12.2022) студентів освітньої програми «081 Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Звіт про результати анонімного опитування серед студентів університетупро корупцію в освітньому процесі (проведено 12-16.12.2022 р.)

Звіт за результатами первинного опитування студентів першого курсу з метою виявлення латентних факторів вибору абітурієнтами закладу вищої освіти, спеціальності, освітньої програми для вступу та рівня адаптації до навчання в Університеті (проведено 1-3 листопада 2022 р.)

Опитування студентів ф-ту ІСТОРІЇ, БІЗНЕС-ОСВІТИ ТА ПРАВА для забезпечення зворотного зв’язку і покращення організації процесу навчання (20-29.04.2022)

ЗВІТ про результати опитування першокурсників (бакалавріат) щодо форми навчання в 1 семестрі 2022-2023 н.р. (проведено з 8.09 по 12.09 2022)

ЗВІТ_про результати опитування щодо форми навчання в 1 семестрі 2022-2023 н.р._(проведено з 02.08.2022 по 14.08.2022)

Опитування студентів для забезпечення зворотнього зв’язку і покращення організації процесу навчання (20-29.04.2022)

Грудень 2021 р. Первинне опитування першокурсників з метою визначення факторів вибору ними освітньої програми

Результати опитування (02.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (01.11.2021) студентів спеціальності «014.06 Середня освіта (Хімія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (02.11.2021) здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (аспірантів) за спеціальністю «113 Прикладна математика» щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (04.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Географія та історія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (03.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Географія та краєзнавчо-туристична робота)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (05.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (02.11.2021) здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (аспірантів) за спеціальністю «014.08 Середня освіта (фізика)» щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (03.11.2021) студентів освітньої програми «Середня освіта (Інформатика та Математика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (04.11.2021) студентів освітньої програми «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (05.11.2021) студентів освітньої програми «Професійна освіта (Цифрові технології)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін