У рамках  щорічного громадського обговорення проєктів освітніх програм ЦДУ імені Володимира Винниченка відділом забезпечення якості та цифрового супроводу освіти 30 листопада 2022 року проведено методичну нараду-семінар «Реалізація різних моделей вибірковості дисциплін в освітніх програмах 2023-2024 н.р.» за участю розробників освітніх програм, завідувачів випускових кафедр, деканів факультетів, членів студентського самоврядування, стейкхолдерів та інших зацікавлених осіб.

З метою підготовки до громадського обговорення освітніх програм на 2023-2024 н.р. відділом забезпечення якості та цифрового супроводу освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка було проведено методичний семінар, присвячний обговоренню питань імплементації Положення про освітні програми в ЦДПУ ім. В. Винниченка, затвердженого вченою радою університету (протокол No4 від 26 вересня 2022 р.) у практичну площину університетських умов.