Сектор із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти є підрозділом навчально-методичного відділу.

Мета діяльності: контроль за якістю освітнього процесу, забезпечення функціонування внутрішньої системи управління якістю освітнього процесу.

Основні завдання:

– сприяння реалізації стратегії ЦДПУ імені В. Винниченка в сфері забезпечення якості освіти;

– координація дій структурних підрозділів Університету, спрямованих на забезпечення якості освіти, його відповідності сучасному рівню розвитку науки;

– здійснення системи заходів з внутрішнього моніторингу якості освіти та забезпечення можливостей їх використання в процесі прийняття управлінських рішень та вдосконалення якості освітнього процесу;

– інформаційно-організаційне супроводження рейтингової системи оцінювання науково-педагогічної діяльності викладачів Університету;

– проведення опитувань здобувачів вищої освіти, випускників, науково- педагогічних працівників;

– розробка засобів, нормативів і технологій контролю й оцінки якості освіти в університеті;

– підготовка необхідної інформації за результатами моніторингу якості освіти університету для ректорату, засідань вченої ради університету та пропозицій щодо підвищення якості освітнього процесу;

– організація, проведення ректорських та комплексних контрольних робіт;

– участь у здійсненні моніторингу якості навчальних досягнень студентів університету, результатів атестації;

– участь у здійсненні моніторингу освітніх програм та забезпеченні їх оновлення;

– участь у забезпеченні принципів академічної доброчесності учасників освітнього процесу.