Кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології

Тема дисертації: “Явище лексичної інтерференції в українському мовленні молоді Кіровоградщини”. Рік захисту – 10 жовтня 1995. Установа – Інститут української мови НАН України

Коло наукових інтересів: проблеми глибинної психології, НЛП, сучасні методи психолого-педагогічного впливу

Найважливіші публікації:

  1. Об использовании психотерапевтических метафор при работе с потенциальными суицидентами
  2. Проблеми використання комп’ютерних технологій у зв’язку з їхнім впливом на психіку людини
  3. Обсуждение смысла жизни в процессе психокоррекционной работы
  4. Деякі аспекти психокорекційної роботи з підлітками
  5. Психологічні особливості особистості підприємця як представника нового прошарку сучасного суспільства

Кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України

Закінчив  факультет психології Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова. Працював у Кіровоградському вищому льотному училищі цивільної авіації, одночасно захистив кандидатську дисертацію з педагогіки і отримав звання доцента.  З 1990 року працює  в нашому вузі і з 1994 р. по 2003 р., та 2005 р. по 2009 р. очолював кафедру психології.

Тема кандидатської дисертації: “Система пролонгованого відбору та індивідуальної психофізіологічної підготовки льотного складу” (Державний інститут фізичної культури ім. П.Ф. Лесгафта, м.Ленінград , 1986 р.).

Коло наукових інтересів: психологія особистості, психологія навчально-виховної діяльності, проблеми саморегуляції в навчальній діяльності, психодіагностика.

старший викладач

Тема кандидатської дисертації: ”Формування природничих понять на основі краєзнавчого матеріалу”.

Коло наукових інтересів: інноваційні методи навчання природознавства в початковій школі.

krut старший викладач. Відмінник освіти України

Коло наукових інтересів: розвиток мовлення молодших школярів при навчанні рідної мови.

кандидат філологічних наук, доцент. Відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: ”Утворення з іменними префіксами в українській мові” (Інститут мовознавства імені О. О. Потебні АН України, 1987 р.).

Коло наукових інтересів: префіксальна деривація (історичний аспект).