ПРОГРАМА

кандидата на посаду ректора

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

СЕМЕНЮКА ОЛЕГА АНАТОЛІЙОВИЧА,

доктора філологічних наук, професора,

заслуженого працівника освіти України

Шановні колеги, студенти! Друзі! Я вже маю досвід керівництва університетом, у якому пройшов шлях від студента до ректора, і розумію виклики, що стоять перед вищою освітою загалом та нашим навчальним закладом зокрема. Стисло окреслю питання, вирішення яких буде актуальним для колективу університету найближчим часом, визначу основні напрямки діяльності керівника, що дозволять досягнути головної мети – вибудувати університет, у якому комфортно навчатися і працювати.

  1.Управління сучасним університетом необхідно будувати за принципом горизонтального менеджменту. Маємо довіряти виконавцям, тим, хто займає різноманітні посади, особливо, якщо їх обрано згідно чинного законодавства. Але довіра має бути поєднана з контролем, звітністю та оцінкою ефективності роботи. Не можна боятися змінювати «менеджерів», не можна керуватися в призначеннях лише ступенем відданості. Важливо – залучати до управління молодь, якщо можливо - проводити конкурсний відбір на адміністративні посади. Особливу увагу при підборі та призначенні нових кадрів необхідно звертати на порядність, ініціативність, несприйняття хабарництва, академічну доброчесність.

  2.Маємо нову реальність в економічному, фінансовому аспекті існування університетів. Академічна самостійність вимагає відповідальності, відмови від популізму. Університет повинен керуватися прагматичним ідеями, але не боятися й нових тенденцій в організації освіти, якщо має бажання розвиватися. Необхідно дотримуватися паритету кількості викладачів та студентів, науково-педагогічних працівників і допоміжного персоналу, але разом з тим зберігати фахівців. Ми завжди вважали позитивним відкриття нових спеціальностей (освітньо-професійних програм), сприяли їх кадровому і матеріальному забезпеченню. За останні роки було проліцензовано майже два десятки нових програм різних рівнів, але, зважаючи на тенденції в процесі акредитації та формуванні держзамовлення, треба критично оцінювати майбутнє освітньої програми з погляду економічної рентабельності.

Необхідно розширювати спектр основної освітньої діяльності. У 2018 році, після певної підготовчої роботи, проведеної ректоратом, ЦДПУ почав працювати з іноземними студентами. Був створений відповідний відділ, укладені договори з фірмами-контрактерами, прийшли перші студенти. На жаль пандемія і карантин 2020 року загальмували процес, але цей напрямок має розвиватися і надалі у співпраці з надійними партнерами.

Важливо продовжувати курс на енергоефективність та ресурсоекономність. За минулі роки в цьому напрямку багато зроблено: замінено на енергоефективні 90% вікон в навчальних корпусах, проведено утеплення корпусу №5, встановлено шатровий дах на спортзалі корпусу №4, встановлено системи регулювання тепла на трьох навчальних корпусах та гуртожитку №1, модернізовано 70% систем тепло- та водопостачання, розпочато ремонт і модернізацію системи опалення в бібліотеці університету, проводиться активна зміна системи освітлення на енергоощадливі світоелементи та багато іншого. На черзі роботи з утеплення 7-поверхового корпусу, гуртожитків №3 та №4 тощо. Таким чином ми не тільки створюємо комфортне середовище для навчання і роботи, але й суттєво економимо фінансові ресурси ЦДПУ.

  3.Забезпечення вчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам є одним із основних завдань ректорату.  Та в сучасному університеті викладачі вже не можуть гарантовано розраховувати на гідну оплату праці, орієнтуючись тільки на доволі мінливий набір та держзамовлення. Маємо перевести в ранг звичної та практично обов’язкової діяльності отримання й реалізацію різноманітних грантів, науково-дослідних, культурно-освітніх проектів. Адміністрація,  викладачі ЦДПУ вже мають свою історію участі в грантових програмах, залученню коштів для реалізації цікавих і корисних проектів, завдання ректорату - поширити цей досвід на увесь заклад.

Необхідно поступово змінювати пріоритети й акценти в науковій діяльності, основним критерієм оцінки ефективності якої повинна стати «капіталізація наукових досліджень». Те ж саме стосується наукових часописів, лабораторій та центрів, які у нас існують. Додаткові освітні послуги, що дозволяють отримувати заробітну плату та  кошти на матеріальний розвиток підрозділів, мають стати нормою. До вже звичних курсів з підготовки до ЗНО, мовного центру, видавничих послуг, оздоровчих послуг санаторію-профілакторію (який ми зберегли від закриття і надали нового дихання) слід додати роботу з дітьми в різноманітних групах раннього розвитку, художню школу, платні спортивні секції, послуги виставкових залів, музеїв і т. ін. Університет і зараз отримує помітні кошти за оренду приміщень та надання послуг згідно чинного законодавства, і цей показник буде постійно збільшуватися.

  4.Сучасний заклад вищої освіти – це місце, де комфортно і зручно студентам. І не лише в побутовому, але й у моральному плані. Ми намагалися постійно поліпшувати умови навчання, відпочинку, харчування і проживання студентів, будемо це робити і надалі. Але помітною проблемою залишається коректне ставлення до оцінки  знань і умінь студентів та, іноді, до якості надання освітніх послуг викладачами. Не слід боятися втілити в життя те, що донедавна було експериментом – анкетне анонімне оцінювання якості викладання і навчання. Студенти мають бути повноправними співавторами своїх освітніх програм, реально впливати на якість підготовки їх як фахівців. Окрім того, таке анкетування – один із інструментів запобігання хабарництву. Дистанційне навчання дещо вплинуло на ефективність та внутрішні і зовнішні зв’язки студентського самоврядування, але його роль в університеті має бути помітною, особливо в тому, що стосується прав і свобод студентів. Як ректор я завжди наголошував на цьому, мав постійні міцні зв’язки з молодіжним активом і буду продовжувати політику відкритості адміністрації до студентства.

  5.Заклад вищої освіти повинен мати привабливий вигляд, бути пристосованим до потреб працівників та студентів. Ми поступово але наполегливо удосконалюємо навчальні корпуси, гуртожитки, територію біля університету, спортивно-оздоровчу базу «Буревісник». Реконструйовані фасади, ремонти внутрішніх приміщень, привабливі їдальні та буфети, пристосування до вимог інклюзивної освіти освітнього простору, нові лабораторії, музеї, спортивні майданчики, стадіон та багато іншого вже зроблено, але попереду ще достатньо роботи. До сторіччя нашого університету маємо відреставрувати частину історичного корпусу, потребує уваги актова зала, зовнішня частина спортивної зали факультету фізичного виховання тощо. Крім того, необхідно створити коворкінг-зону,  спеціалізовані аудиторії для студентів мистецького факультету, факультету педагогіки та психології, факультету іноземних мов, приділити увагу розвитку лабораторної бази природничих спеціальностей, журналістики тощо. Використовуючи наш досвід - залучимо для цього і кошти спонсорів, місцевого та державного бюджетів.

Особлива увага – гуртожиткам, насамперед №3 и №4. Їм уже не вистачає просто «косметики», тому ми подали заявку в Міністерство освіти і науки України для участі в програмі відновлення (капітального ремонту) гуртожитків.

  6.Маємо приділити значну увагу подальшому розвитку технологічності та інформатизації університету, створенню реальних можливостей для дистанційного навчання. В університеті вже багато зроблено для цього, але необхідне постійне удосконалення інформаційної інфраструктури й віртуальних навчальних платформ, облаштування освітніх хабів тощо. Для забезпечення цих завдань необхідно виділяти кошти не тільки на нове обладнання, але й на гідну оплату праці спеціалістів – інженерів, адміністраторів і т. ін. Робота з вирішення цього питання вже розпочалася, з 1 січня оплата праці цих фахівців суттєво збільшена. Заплановано поступове зміцнення апаратної бази для забезпечення дистанційної освіти: обладнання аудиторій із доступом до якісного інтернету, забезпечення кафедр ноутбуками та модернізацією комп’ютерів для роботи з різними комунікаційними платформами, придбання ліцензованого програмного продукту, посилення можливостей внутрішньої мережі тощо. З нового року втричі збільшиться потужність інтернет-каналу, який використовує ЦДПУ тощо.

  7.Ми завжди дотримувалися тези, що університет має бути важливим елементом соціально-культурного життя міста й області. Співпрацю з органами влади, громадськими організаціями і спілками необхідно продовжувати, вона повинна бути взаємовигідною, сприяти професійному та соціальному становленню студентства, створювати можливості для реалізації потенціалу викладачів і співробітників, сприяти розвитку матеріальної бази закладу. Наприклад, співпраця з різними органами місцевої влади дозволила університету отримати в своє користування футбольний майданчик із штучним покриттям, розширити територію бази «Буревісник» для облаштування виходу до водойми. Представники різних політичних та громадських організацій надавали допомогу в модернізації навчальних аудиторій, музею, придбанню обладнання й апаратури тощо. Але обов’язкова вимога при цьому – дотримання чинного законодавства і «політичної чистоти». Політика має бути поза межами навчального закладу, жодна політична сила не повинна мати особливого впливу на керівника й колектив.

  8.У сучасних реаліях університет має більше шансів розвиватися, коли перебуває в центрі певної корпоративної групи. Ми не маємо філій і коледжів, але створили тісний союз із Науковим ліцеєм, Малою академією наук та Університетом третього віку «Натхнення». Така співпраця дає додаткові робочі місця для наших викладачів, сприяє розвитку матеріальної бази, збільшує контингент абітурієнтів тощо. Плануємо налагодити більш прагматичні й тісні зв’язки із закладами  вищої освіти ІІ рівня, спеціалізованими школами та ін. Маємо активно пропонувати свої послуги з перепідготовки кадрів районним і міським управлінням освіти та освітнім установам. Університет вже провів підготовчу роботу до цієї діяльності і процедура ліцензування перепідготовки вчителів стартувала з листопада 2020 року.

  9.Одне з важливих завдань нашої діяльності – позиціонування університету як закладу, випускники якого мають високу професійну репутацію і користуються попитом на ринку праці. Вже недостатньо мати відповідального за працевлаштування випускників, необхідно допомагати їм знаходити привабливі місця роботи, зокрема й шляхом налагодження зв’язків із зацікавленими у фахівцях об’єднаними територіальними громадами.

Зважаючи на характер конкуренції на ринку освітніх та наукових послуг, потрібно розширювати спектр освітньо-професійних програм тих сегментів, де ЦДПУ не був присутнім. Це і підготовка молодших бакалаврів за деякими спеціальностями (наприклад: хімік-лаборант, юрист-правознавець), започаткування нових бакалаврських та магістерських програм із урахуванням кадрового потенціалу (наприклад – економіка). Практика засвідчила, що роботу з абітурієнтами різних рівнів, зокрема й іноземними (профорієнтація, реклама, співбесіди тощо), необхідно зосередити в одному центрі, фахівці якого будуть спрямовані тільки на цю діяльність. В ЦДПУ посилено підрозділ довузівської освіти, створено центр роботи з абітурієнтами, до складу якого додатково увійшли фахівці, що відповідають за інформаційну роботу в соціальних мережах, за зв’язок зі школами, коледжами та управліннями освіти, роботодавцями тощо.

  10.Важливим завданням для ректора є створення й підтримка атмосфери взаємної довіри та поваги між адміністрацією і працівниками, викладачами і студентами університету; розвиток творчого й конкурентного середовища ідей і поглядів, які сприяють ефективній реалізації особистості науковця, адміністратора, студента. Завжди акцентував увагу на цьому, тому планую в майбутньому продовжувати підтримувати корисні ініціативи й цінувати фахівців.

Ректор – публічна особа, яка представляє університет, дбає про авторитет закладу, підтримує його реноме на державному й регіональному рівнях. Я розумію всю відповідальність і тягар, який покладається на керівника закладу освіти в сучасних умовах спорадичної соціальної та економічної нестабільності, пандемії, суспільних і освітніх реформ. Маю волю, бажання та ідеї, що спираються на досвід і професійні зв’язки, щодо подальшого розвитку Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який уже давно став важливою частиною нашого з вами життя.