Кіслінська Дарія

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація: у статі розкриваються погляди В. О. Сухомлинського на особливості організації навчальної діяльності учнів початкової школи, звертається увагу на важливість формування в дітей бажання вчитися.

Ключові слова: вчитель, учні, розумова діяльність, бажання вчитися.

Дар’я Матко

(студентка 2 курсу другого магістерського рівня факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – доктор педагогічних наук О.С.Радул

Анотація.«Якщо Ви бажаєте, щоб діти творили, створювали художні образи, перенесіть з вогника своєї творчості хоча б одну іскру в свідомість дитини. Якщо Ви не вмієте творити, або вам здається пустою забавою спуститися до світу дитячих інтересів, – нічого не вийде.» В.Сухомлинський.

Ключові слова: педагогіка, діти, гуманізм.

Руслана Степаненко

(студентка ІІ курсу магістратури факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – д-р пед. наук, професор О. М. Ткаченко

Анотація. У статті проаналізовано сутність комунікативної компетентності, особливості її формування у молодших школярів; розглянуто специфіку впровадження концептуальних положень педагогічної системи В. Сухомлинського щодо формування комунікативної компетентності молодших школярів.

Ключові слова: комунікативна компетентність, формування комунікативної компетентності у молодших школярів, В. Сухомлинський про формування комунікативних компетенцій у дітей молодшого шкільного віку.

Вікторія Березняк

(магістрант IIкурс, факультет педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка,

місто Кропивницький

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Прибора Тетяна Олександрівна


У статті досліджується досвід роботи педагогічної діяльностіВ.О.Сухомлинського на формування життєвої компетентності молодших школярів у сучасному освітньому процесі.

Ключові слова: компетентісний підхід в освітньому процесі, соціальна компетентність молодшого школяра, життєва компетентність.