Тетяна Степанюк

(магістрантка 2 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

м.Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент І. Г. Баранюк

Анотація. У статті проаналізовані педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського щодо сімейних стосунків та як вони впливають на формування позитивних моральних якостей молодшого школяра.

Ключові слова: батьківська педагогіка, сімейне виховання, моральні якості, педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського, сімейне виховання.

Анастасія Панченко

(студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

факультету педагогіки та психології

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент С. М. Єлдінова

Анотація. Стаття розкриває використання педагогічних ідей В. Сухомлинського в початковій освіті Нової української школи, характеризує навички, які необхідно формувати в учнів початкових класів.

Ключові слова: педагогічна спадщина, відкрите європейське суспільство, Нова українська школа, початкова освіта, успіхи у навчанні, людська гідність, колективна робота, критичне мислення.

Діана Мельник

(студентка 1 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – старший викладач кафедри педагогіки дошкульної та початкової освіти Т. А. Шарапова

Анотація. У статті розглянуто наукові здобутки педагогічної спадщини С.О. Сухомлинського; проаналізовано вклад педагога у розвиток та виховання дітей; висвітлено головні та провідні ідеї його праць.

Ключові слова: музичне виховання, діти молодшого шкільного віку, педагогічний досвіт, поради.