img 3n img 4n img 5n n11n22n33n44img 6n    img 11n img 19n

Бузько Олена

(студентка 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник − кандидат педагогічних наук, доцент Баранюк І. Г.

Анотація. У статті порівнюються педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського з концепцію «Нової української школи». Показано актуальність втілення педагогічних ідей, зокрема таких, як орієнтація на особистість учня, природовідповідність, взаємодія школи і сім’ї, професійне зростання педагога.

Ключові слова: «Нова українська школа», концепція, педагогічні ідеї, навчання, виховання, розвиток.

Постановка проблеми. Діти, які народилися між 1990 і 2000 роками, так зване покоління Y, або як їх ще називають “діти тисячоліття”, переважають як в Україні, так і в усьому світі. Їхні погляди та спосіб життя кардинально відрізняються від старших поколінь. Для них не існує розмежування між роботою, навчанням і відпочинком. Життя для них – це гармонійне поєднання, пізнання нового, самовдосконалення, гри та розваги. Діти 21 століття значно відрізняються від попередніх поколінь, отож і школа для них має бути сучасною, новаторською. Але чи насправді Нова українська школа ґрунтується на нових ідеях? Чи простежується зв'язок ідей Сухомлинського з концепцією «Нової української школи»?

Аналіз досліджень. До вивчення педагогічної концепції педагога-новатора звертається багато сучасних та вітчизняних дослідників, зокрема В. Антонець, О. Сухомлинська, C. Білецька, Г. Біушкін, М. Богуславський, А. Гранкін, Н. Карпова, та ін. У своїх наукових роботах вони проаналізували гуманістичні ідеї вченого, його принципи виховання дітей .

Мета статті – проаналізувати вплив педагогічних ідей В. О. Сухомлинського на формування Нової української школи.

Виклад основного матеріалу. Основні компоненти формули НУШ ґрунтуються на положеннях В. Сухомлинського, що були озвучені педагогом багато років тому, та давно не є новими.

У педагогічній системі Сухомлинського В. О, особистість учня займає центральне місце. Дитина – це індивід, з живими думками і почуттями, який не «вчиться на дорослого», а живе цікавим, своїм повноцінним життям. Кожна дитина – це цілий світ, світ, що не відкритий і не досліджений. [2, 346]. Сухомлинський запевняє, що учитель зобов’язаний доторкнутися до душі кожного учня, допомогти йому розкрити свої можливості.

Концепція «Нової школи» орієнтується на принцип дитиноцентризму. Суть якого полягає у тому, що дитина стоїть у центрі, навколо якої обертається вся педагогічна освіта. Дуже важливим є формування зацікавленості дитини у навчальному процесі, педагог має звертати уваги на інтерес дитини, її здібності, потреби. Нова українська школа буде розкривати потенціал кожної дитини [1, 18].

В. О. Сухомлинський всебічно розкрив роль і значення школи як об'єктивного фактора виховання особистості. Школа, у розумінні педагога має бути тим місцем де дитина відчуватиме щастя, радість, задоволення від своєї праці і творчості. «Школа під блакитним небом» – школа чуттєвого, емоційно-конкретного сприйняття , місце розв'язання протиріч і конфліктів. [2, 159]. Концепція «Нової школи» пропонує нам сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів із задоволенням. Осередок для навчально-пізнавальної діяльності учнів – дуже важливий,оскільки саме тут, діти здійснюватимуть свої перші відкриття та робитимуть упевнені кроки у навчанні.

В. Сухомлинський першим у вітчизняній педагогіці розпочав організацію педагогічного просвітництва з батьками. Педагог, надає важливе значення родинно-шкільному вихованню, він переконаний , що батьки повинні стати помічниками вчителів. Навчання ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками [3, 87]. Концепція «Нової української школи» пропонує нам педагогіку партнерства. В основі якої – взаємодія та спілкування між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, є рівноправними учасниками освітнього процесу. Школа має ініціювати залученість родини до побудови освітньо-професійної траєкторії дитини. Нова школа допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальних особливостей. [1, 14].

В. О. Сухомлинський говорив, що проведення уроку потребує великих зусиль і творчості педагога. Якщо ж творчо працює педагог, то і творчо будуть працювати діти. «Якщо хочете бути справжнім майстром, не чекайте, коли хтось народить Вам Ваше дитя. Найкращим, найефективнішим буде той метод, у який ви вдихнете свій розум, свою живу думку» [4, 288]. Він говорив, що школа може дати учням міцні і глибокі знання лише за умови, якщо кожен учитель безперервно удосконалюватиме свою педагогічну майстерність.

В основі Концепції – творчий та відповідальний вчитель, який постійно працює над собою. Учитель отримає право вибору місця і способу підвищення кваліфікації, як передбачено проектом Закону «Про освіту» [1, 16].

Величезного значення Василь Олександрович надавав слову, його ролі в духовному світі дитини. Одна з 10 компетенцій представлених в Концепції – це спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття та погляди, здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час [1, 11].

Висновки. Реформа Міністерства освіти і науки України, що має назву Нова українська школа (НУШ), грунтується на провідних ідеях Василя Сухомлинського, які він ще задовго до сьогодення утілив на практиці у Павлиській школі. НУШ – це школа, у якій прислухаються до думки кожного учня, де вчать не боятись висловлювати свою думку, співпрацювати один з одним. Хочеться вірити, що ці ідеї, які так активно відображені в «Концепції нової української школи» дійсно будуть реалізовані в наших сучасних реаліях.

Бібліографія

1. Концепція нової української школи [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ ua-sch 2016/konczepcziya.html

2. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5-ти т. Т. 3. – К. : Радянська школа, 1977. – С. 5–279.

3. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – К.: Радянська школа., 1988. – 310 с.

4. Постельняк А. І. В. О. Сухомлинський: діалог із сучасністю / А. І. Постельняк. – Кіровоград: Центрально-українське видавництво, 2003. – 288 с.

Коментарі   

0 # Ольга 03.10.2019, 21:37
Важлива для осмислення новизни сучасних концепцій стаття!
Відповісти
0 # Оксана Корольчук 04.10.2019, 17:08
Актуальна стаття в даний час коли НУШ стає головним напрямом в сучасній школі!
Відповісти

Додати коментар