“Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти” Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №18039-6889Р.

Включено до переліку фахових видань (наказ №54 від 25.01.2013 р.)