Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (наказ МОН № 1274 від 15.10.2020) змінено конкурсні предмети для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу у 2021 році вміщено у Додатку 4.