Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (наказ МОН № 1274 від 15.10.2020) змінено конкурсні предмети для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу у 2021 році вміщено у Додатку 4.

У зв’язку з проведенням 19 вересня 2020 року спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ), Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка оголошує додатковий набір на вакантні місця вступу для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та /або юридичних осіб (комерція) на непедагогічні спеціальності:

Особи, рекомендовані на комерційну форму навчання, зобов’язані виконати вимоги для зарахування до 11 вересня (12:00).  Для цього вступник повинен:

Особи, які рекомендовані на комерційну форму навчання (бакалавр, на основі ОКР молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю) зобов’язані виконати вимоги для зарахування до 07 вересня 15.00.  Для цього вступник повинен подати особисто:

Особи, які рекомендовані на державну форму навчання (бакалавр, на базі ОКР молодшого спеціаліста) зобов’язані виконати вимоги для зарахування до 04 вересня, 12.00.  Для цього вступник повинен подати особисто:

Особи, рекомендовані на державну форму навчання, зобов’язані виконати вимоги для зарахування до 06 вересня (18:00).  Для цього вступник повинен:

Особи, які рекомендовані на державну форму навчання зобов’язані виконати вимоги для зарахування до 31 серпня (включно).  Для цього вступник повинен подати особисто:

Вступники на магістратуру отримали ще одну змогу скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) або перескласти його (якщо їм не вдалося це зробити з першої спроби). Деталі дізнавайтеся на https://testportal.gov.ua/spetsialna-sesiya-yevi-start-reyestratsiyi-2/.

Приймальна комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка здійснюватиме реєстрацію на третю спеціально організовану сесію ЄВІ з 17 до 25 серпня 2020 року (8.00­–17.00) за адресою: вул. Шевченка, 1 (двоповерховий корпус, ауд. 27). Уповноважена особа з питань реєстрації – Сибірцева Людмила Сергіївна, тел. +380507421984; e-mail lsibirceva10@gmail.com

Іспит відбудеться 19 вересня 2020 року в пункті тестування за адресою: м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка 3 (Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті).

УВАГА! Третя сесія ЄВІ платна, її вартість складає 510 грн, а результати можна використовувати лише для вступу на контракт.

У зв’язку із прийняттям Постанови КМУ від 03.03.2020 № 191 «Деякі питання запровадження індикативної собівартості» змінено вартість навчання для здобуття вищої освіти під час підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, усіма формами здобуття вищої освіти та за спеціальностями.

Наказ № 46/2-ун від 06.04.2020

Перелік спеціальностей, для яких встановлюються граничні ціни на платні послуги з підготовки фахівців за рівнями вищої освіти

Добігає кінця серія творчих заліків, успішно склавши які, ви зможете бути допущені до участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня бакалавра на спеціальності:

  • 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (факультет фізичного виховання);

  • 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (мистецький факультет);

  • 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (мистецький факультет).