Вступна кампанія 2019 добігає кінця: нарешті більшість цьогорічних вступників 1 вересня можуть назвати себе студентами.

Як завжди для першачків, студентська профспілка університету готує урочистості, запрошує 1 вересня на репетиції до посвяти в студенти, а вже 2 вересня, разом із великою родиною досвідчених викладачів і бувалих студентів, стартує навчальний рік. Розпочинається чудова пора студентського життя. На магістратурі освітньо-наукова спільнота здатна задовольнити запити кожного майбутнього фахівця як на освітньо-професійному, так і освітньо-науковому рівнях. Тим часом приймальна комісія підбиває підсумки:

Традиційно за кількістю поданих заяв у 2019 році лідером є бакалаврат2 тис. 695 заяв, на магістратуру зареєстровано 730.

У рамках вступної кампанії 2019 року інформуємо вступників пільгових категорій про переведення на додаткові місця державного замовлення на підставі рішення Приймальної комісії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка інформує  (протокол № 47 від 15.08.2019), прийнятого відповідно до рішення Конкурсної комісії МОН України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (протокол № 5 від 14.08.2019) щодо виділення додаткових місць державного замовлення для забезпечення прийому пільгових категорій

У рамках вступної кампанії 2019 року Приймальна комісія Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка повідомляє про порядок переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

Строки переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому), – не пізніше 09 серпня

Приймальна комісія Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка інформує вступників на магістратуру на основі освітнього ступеня бакалавра про рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року.

Особи, які рекомендовані до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ та додатка до нього та/або інших документів, передбачених Правилами прийому до Приймальної комісії до 18:00 години 10 серпня 2019 року.

Приймальна комісія Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка інформує вступників на магістратуру за спеціальністю 081 Право  про рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення в межах широкого конкурсу відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року.

Списки рекомендованих від 02.08.2019.

Особи, які рекомендовані до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ та додатка до нього та/або інших документів, передбачених Правилами прийому до Приймальної комісії до 18:00 години 10 серпня.

На підставі рішення приймальної комісії від 01 серпня 2019 року (протокол № 36) інформуємо вступників Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка про рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за конкурсними пропозиціями 2019 року.

Особи, які рекомендовані до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення до 6 серпня включно: подати особисто оригінали документа освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього та/або інших документів, передбачених Правилами прийому до Приймальної комісії.

Подані оригінали документів зберігаються в ЦДПУ ім.В.Винниченка протягом усього періоду навчання.

Приймальна комісія Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка інформує вступників на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти  про рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за спеціальностями відповідно до конкурсних пропозицій 2019 року.

Особи, які рекомендовані до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ та додатка до нього та/або інших документів, передбачених Правилами прийому до Приймальної комісії до 18:00 години 31 липня 2019 року.

У рамках вступної кампанії 2019 року Приймальна комісія Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка надає роз’яснення щодо  особливостей складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови на магістратуру.

Абітурієнт, який бере участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра в ЦДПУ ім. В. Винниченка, складає єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська або німецька) незалежно від того, скільки та які спеціальності (освітні програми) ним обрано.

У 2019 році вступники з повною загальною середньою освітою, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за денною та заочною формами навчання з 10 до 22 липня включно подають заяви на участь у конкурсному відборі до закладу вищої освіти для її розгляду приймальною комісією виключно в електронній формі.

Детальніше тут: Електронна заява на вступ 2019

У 2019 році розширено список спеціальностей магістратури, під час вступу на які потрібно складати вступні випробування в формі Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) або єдиного вступного іспиту (ЄВІ), що проводитимуться з використанням організаціно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).