У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка ліцензовано нову спеціальність 014.15 «Середня освіта (Природничі науки)» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти з можливістю здобути професійну кваліфікацію вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології.

Підготовку фахівців здійснюватимуть три кафедри ЦДПУ ім. В. Винниченка:

У червні 2018 року на засіданні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України було затверджено рішення про відкриття у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка нової спеціальності 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Вступники можуть подавати заяви на денну і заочну форми навчання.   

Інформацію надано факультетом історії та права

У 2018 році вступники з повною загальною середньою освітою, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за денною та заочною формами навчання з 12 до 26 липня включно подають заяви на участь у конкурсному відборі до закладу вищої освіти для її розгляду приймальною комісією виключно в електронній формі.

Електронна заява – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми та містить відомості про обрані ним заклади вищої освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви.

Для подання електронної заяви вступник повинен зарєструвати "Електронний кабінет", скориставшись освітнім он-лайн сервісом "Освіта всім" на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua, який розпочне роботу з 2 липня 2018 року.

Інфографіка

У 2018 році розширено список спеціальностей магістратури, під час вступу на які потрібно складати вступні випробування, що проводитимуться з використанням організаціно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Реєстрація на ЗНО розпочнеться 14 травня і триватиме до 18:00 год. 5 червня.

Зареєструватись на ЗНО вступники зможуть в приймальній комісії одного з обраних ними закладів вищої освіти з метою участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня вищої освіти магістра в 2018 році.

ЗНО на магістратуру потрібно буде складати двом категоріям вступників.

23-го лютого 2018 року проведено перші творчі заліки на факультетах філології та журналістики та фізичного виховання. Програми творчих заліків передбачають виконання завдань з фізичної культури, журналістики, образотворчого мистецтва та музичного мистецтва відповідно до спеціальностей, на які це встановлено Правилами прийому на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка в 2018 році.

Інформацію надано медіа групою "Університетський меридіан"

У студентів 4 курсу розпочався останній семестр навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, а на недалекому обрії – омріяний диплом про присудження освітнього ступеня бакалавра за успішне виконання відповідної освітньо-професійної програми.

Бакалаврський ступінь вищої освіти відкриє цьогорічним випускникам нові можливості для реалізації здобутих ними професійних та академічних прав. Професійні права дозволять працевлаштуватись за фахом та провадити професійну діяльність, академічні – продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти як за спорідненою, так і неспорідненою спеціальністю за умови успішного проходження конкурсного відбору за результатами вступних випробувань та інших показників, визначених Умовами прийому та Правилами прийому до закладів вищої освіти.

Приймальна комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка інформує осіб з порушенням зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля і планують вступати до закладів вищої освіти, що у 2018 році Міністерство освіти і науки України організовує апробацію технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) з української мови і літератури, математики, історії України (відповідно до пункту 4 спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2016 за № 1707/29837). Після реєстрації для участі в апробаційному тестуванні така особа разом з Сертифікатом ЗНО отримує довідку, видану регіональним центром оцінювання якості освіти, що підтверджує її реєстрацію для участі в 2018 році в апробаційному тестуванні.

Для вступників важливо знати, як відбуватиметься вступна кампанія поточного року – якими будуть Правила прийому, що очікувати від новацій, адже поінформованість про процедури та їх розуміння абітурієнтами є важливим фактором успішного вступу.

Напередодні початку реєстрації на ЗНО, яка в 2018 році триватиме з 6 лютого до 19 березня, приймальна комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка радить майбутнім вступникам, перед тим, як обирати предмети на ЗНО, перевірити перелік конкурсних предметів, визначених на обрані ними спеціальності у Правилах прийому на навчання до закладів вищої освіти.

12 грудня 2017 року в м. Запоріжжя відбулася регіональна нарада-семінар для представників приймальних комісій Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської та Донецької областей щодо вступної кампанії 2018-го, під час якої представники МОН України, Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти (ДРЦОЯО) та ДП «Інфоресурс» обговорювали основні положення і новації Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018 році.