У вступників 2019 року є унікальна можливість отримати додаткові бали до конкурсного балу в разі участі в Олімпіадах з природничих дисциплін.

До участі в Олімпіадах запрошуються особи, які здобули або здобудуть повну загальну середню освіту в 2019 році та мають наміри вступати до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на спеціальності, яким надається особлива підтримка: Перелік спеціальностей.

Вступну кампанію – 2019 розпочато! 1-го лютого Приймальна комісія Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка розпочала роботу з реєстрації вступників мистецького факультету та факультету фізичного виховання на творчі заліки – одну з форм вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на бакалаврат у випадках передбачених Правилами прийому, на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, на основі повної загальної середньої освіти.

З метою обговорення актуальних питань організації і проведення прийому вступників у 2019 році до закладів вищої освіти та наукових установ, що здійснюють підготовку за освітніми ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії всіх форм власності та сфер управління 18 січня 2019 року Міністерством освіти і науки України було проведено регіональну нараду-семінар на базі НТУ «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро) за участю: генерального директора Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України О.І. Шарова, керівника експертної групи з питань освіти дорослих та педагогічної освіти МОН України І.А. Балуби, а також представників Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної адміністрації.

Рішенням Вченої ради університету від 26 грудня 2018 року затверджено Правила прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2019 році.

На вступників чекають зміни у конкурсних пропозиціях, термінах прийому заяв і документів, прохідних балах, балансувальних коефіцієнтах та пільгах. Розширено перелік спеціальностей магістратури, при вступі на які вступники складатимуть єдиний вступний іспит з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

До уваги магістрів і спеціалістів, які бажають отримати другу вищу освіту!

У рамках вступної кампанії-2018 Приймальна комісія Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка інформує осіб з вищою освітою про можливість отримати спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення та оновлення професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та практичного досвіду відповідно до конкурсних пропозицій 2018 року

ІІ етап прийому заяв і документів розпочинається вже 3 вересня 2018 року!

У зв’язку із прийняттям рішення Конкурсною комісією Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому по окремих спеціальностях за державним замовленням для закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України від 21.08.2018 р. (протокол № 6) «Про виділення додаткових місць для осіб пільгових категорій» відповідно до пункту 4 розділу ХІІ Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, за поданням Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на підставі рішення Приймальної комісії від 18 серпня 2018 року (протокол № 39) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про переведення на додаткові місця державного замовлення осіб пільгових категорій,

Вступникам, рекомендовним до зарахування на магістратуру на Бюджет за спеціальностями 053 "Психологія" та 081 "Право", які виконали вимоги для зарахування до 18 серпня 2018 року - подали до Приймальної комісії оригінали документів:

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 18 серпня 2018 року (протокол № 39) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за державним замовленням для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями 053 "Психологія" та 081 "Право".

Вступникам, рекомендовним до зарахування на магістратуру, які виконали вимоги для зарахування до 15 серпня 2018 року - подали до Приймальної комісії оригінали документів:

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 16 серпня 2018 року (протокол № 38) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня магістра.

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 15 серпня 2018 року (протокол № 37) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра за іншою спеціальністю.

Вступникам на магістратуру: 13 серпня 2018 року Приймальною комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка прийнято рішення про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії»

Рейтинги, списки рекомендованих та терміни зарахування: