Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття Золотої медалі імені В. І. Вернадського НАН України, премій імені видатних учених НАН України, а також премій для студентів закладів вищої освіти і молодих учених, що присуджуються НАН України у 2021 році.

Лист МОН №7/288-21 від 09.07.21 р.

 

У 2020-2021 навчальному році ЦДПУ ім. В. Винниченка проходить процедуру акредитації освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 Право третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

 

Вiдповiдно до п.2-5 ст.62 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами і доповненнями), Положення про порядок призначення і виплати стипендій в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Порядку формування рейтингу успішності студентів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для призначення академічних стипендій, призначено академічну стипендію на І семестр 2021-2022 н.р. 

 

Для участі у Премії потенційні Учасниці мають подавати заяви за встановленою формою через онлайн-платформу: www.forwomeninscience.in.ua до 1 липня 2021 р. включно.

Інформування про правила програми здійснюватиметься на сайті www.forwomeninscience.in.ua.

Інформаційний лист

Інформацію надано науковим відділом
 

Рада молодих учених при МОН України запрошує до участі у ІІ Всеукраїнському форумі Рад молодих вчених, – ради молодих учених областей, міст та закладів вищої освіти/наукових установ, а також молодих вчених, зацікавлених у діяльності рад молодих вчених в інституціях, які вони представляють.

Інформацію надано радою молодих вчених
 

26 травня 2021 р. відбулося пленарне засідання ІV Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Митець з українською піснею в серці», присвяченій 100-річчю вшанування пам’яті Миколи Леонтовича». У зв’язку із запровадженням посилених протиепідемічних заходів, вона відбувалася дистанційно на платформі Zoom. У конференції брали участь студенти з 9 українських закладів вищої освіти, а також студенти навчальних закладів Польші, Литви та Ізраїлю.

 

Наш партнер
Поморська Акадімія в м. Слупськ (Польща)
починає набір на новий зимовий  семестр!

 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики»,
яка відбудеться 27 травня 2021 року.